Utveksling for 4-årig grunnskolelærerutdanning i Bergen

Tar du den 4-årige lærerutdanningen (gammel modell), vil hvor du kan dra, variere etter hvilket fag du velger som fordypning i ditt 7. semester.

Retningslinjer

Retningslinjer for godkjenning av studier i utlandet for 4-årig grunnskolelærerutdanning i Bergen:

  • Internasjonalisering (utveksling) er lagt til høstsemesteret i fjerde studieår (7. semester).
  • Når du reiser ut i 7. semester, må du se til at du i 8. semester tar et fag ved HVL som går over et enkelt semester, og som avsluttes til våren. Alternativt må du ta et fag som går 4. året og som du kan bygge på til 60 studiepoeng i vårsemesteret. I slike tilfeller må faglærer ha godkjent utenlandsoppholdet som 30 studiepoeng i faget.
  • I det fjerde året må minst ett fag (30 studiepoeng) være skolefag, og inneholde fagdidaktikk og praksis.
  • Inntil 30 studiepoeng kan være et skolerelvant fag. Dette er fag som er relevant, men ikke er undervisningsfag i grunnskolen.
  • Fag du tar i utlandet kan ikke overlappe med tidligere fag, eller fag i 8. semester.
  • De fleste utvekslingsopphold blir godkjent som skolerelevante fag, og du må da velge fag for vårsemester som går over ett semester og som er skolefag. Det er viktig å undersøke hvilke fag som tilbys i 8. semester før du søker utveksling fordi fagtilbudet er ofte begrenset til tre-fire fag.
  • Dersom du søker utveksling, kan du ikke søke opptak til mastergrad etter tredje studieår, såkalt sømløs overgang til mastergrad. Ved overgang til master vil du få andre muligheter til utveksling.