Utveksling for grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Bergen

Grunnskolelærerutdanningens krav til innhold og progresjon setter begrensinger for hva som blir godkjent som utveksling. Hvor du kan reise, avhenger dessuten av hvilket fag du vil ta når du er på utveksling.

Ønsker du å reise på utveksling, må du søke til internasjonalt kontor innen 1. februar.

Hvor du kan dra varierer etter hvilket fag du velger som fordypning i det 7. semesteret.

Skolefag

Skolerelevante fag

Skolerelvante fag er fag som ikke er undervisningsfag i grunnskolen, men som likevel er relevant for skolen.

Les om valg av skolerelevante fag.