Utveksling: Skolerelevante fag

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Bergen

Hvor kan du reise?

Danmark: University College Copenhagen
Danmark: Proffesionshøjskolen Absalon
Danmark: VIA University College
Nederland: HAN University