Utveksling: Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Bergen

Hvor kan du reise?

Australia: Griffith University
Danmark: University College Copenhage / Københavns Professionshøjskole
Danmark: University College Absalon / Professionshøjskolen Absalon
Danmark: VIA University College 
Island: University of Iceland
Tyskland: University of Education of Heidelberg
USA: San Diego State University