Utveksling: Kroppsøving

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Hvor kan du reise?

Australia: Queensland University of Technology

Belgia: University College Ghent

Canada: Mount Royal College

Danmark: University College Copenhagen

New Zealand: Auckland University of Technology

Portugal: Polytechnic Institute of Porto


Førstelektor
Institutt for idrett, kosthald og naturfag