Utveksling: Naturfag

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Hvor kan du reise?

Australia: Queensland University of Technology
Danmark: University College Absalon / Proffesionshøjskolen Absalon


Gjesteforelesar
Tilknytta Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Førstelektor
Institutt for idrett, kosthald og naturfag