Utveksling: Religion, livssyn og etikk

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Hvor kan du reise?

Danmark: University College Copenhagen / Københavns Professionshøjskole
Danmark: University College Absalon / Professionshøjskolen Absalon
Danmark: VIA University College 
Storbritannia: York St. John University
USA: Augsburg University
USA: Augustana University


Førstelektor
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag