Utveksling: Skolerelevante fag

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Bergen

Hvor kan du reise?

Danmark: University College Copenhagen
Danmark: Proffesionshøjskolen Absalon
Danmark: VIA University College
Nederland: HAN University

 

Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika

Gjennom to emner som til sammen utgjør Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika, vil du lære om blant annet om utvikling, bærekraftig utvikling, globalisering, kultur og interkulturell kommunikasjon. Du lærer å reflektere om eget og Tanzanias utdanningssystem, kultur og ulike praksiser.