Utveksling for 5-årig grunnskulelærarutdanning

Tar du 5-årig lærarutdanning (ny modell)?

Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn

Går du på GLU 1-7, kan reise på utveksling i 5. og 6. semester.

I 5. semester er det mogeleg å reise på utveksling i skulerelevante fag. Praksisen i dette semesteret vert avvikla enten før eller etter utveksling.

I 6. semester er det mogeleg å reise på utveksling i fag 1, 2, 3 eller 4. Dette semesteret er det både praksis og ei FoU-oppgåve inkludert i semesterplanen. Fagmiljøa er i gang med å kvalitetssikre gode utvekslingsavtalar der det er mogeleg å ta praksis og skrive ei FoU-oppgåve. Meir informasjon om kor ein kan reise i 6.semester på dei ulike faga kjem.

Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn

Går du på GLU 5-10, kan du reise på utveksling i 3. semester, 5. semester og 6. semester.

I 3. semester er det mogeleg å reise på utveksling i andre del av fag 2. Pr no er det utvikla utvekslingstilbod i fag 2 for engelsk (York) og matematikk (København). Her vil det kome tilbod i fleire fag etter kvart.

I 5. semester er det mogeleg å reise på utveksling i skulerelevante fag. Praksisen i dette semesteret vert avvikla enten før eller etter utveksling.

I 6. semester er det mogeleg å reise på utveksling i fag 1 eller 3. Dette semesteret er det både praksis og ei FoU-oppgåve inkludert i semesterplanen. Fagmiljøa er i gang med å kvalitetssikre gode utvekslingsavtalar der det er mogeleg å ta praksis og skrive ei FoU-oppgåve. Meir informasjon om kor ein kan reise i 6. semester på dei ulike faga kjem.

Kor kan du reise?

HVL har ei rekke utvekslingsavtalar som kan nyttast i 5. semester.