Informasjon om koronatiltak

Ein-metersregelen gjeld ikkje lenger og avgrensingar knytt til arrangement er oppheva.

Oppdatert 28. september 2021

  • Ein-metersregelen gjeld ikkje lenger, og merking og sperring knytt til ein-metersregelen vil bli fjerna.
  • Retningslinene for smittevern i SimArena og i andre spesialrom/laboratorium er oppheva.
  • Timeplanen som er lagt gjeld ut haustsemesteret.
  • Alle avgrensingar for arrangement er oppheva.

Studentar og tilsette har ansvar for å følge retningslinjene for smittevern til ei kvar tid. Vi minner óg om smittevernråda frå Folkehelseinstituttet. Vi oppmodar tilsette og studentar til å følgje styresmaktene sine råd om vaksinering og ha lav terskel for å teste seg.

Koronavaksine for studentar

FHI oppfordrer alle studenter til å benytte tilbod om 1. dose koronavaksine i heimstadskommunen, sjølv om det betyr at ein må reise. Dersom du vel å få dose 2 i ein annan kommune, er det viktig at du takkar nei til tilbod om dose 2 frå heimstadskommunen din.

Bergen

Tirsdag 28. september er det tilbud om drop-in vaksinering på campus Bergen. Bergen kommune stiller på K1, Kronstad stasjon, rett bak servicetorget kl. 10-14 denne dagen.

Alle som studerer i Bergen får tilbod om å ta koronavaksine i Bergen. Hald deg oppdatert på nettsidene til Bergen kommune for meir informasjon.

Førde

Alle studentar i Sunnfjord kommune som er folkeregistrert i andre kommunar, kan få koronavaksine i Sunnfjord kommune om dei ønskjer det. Det gjeld primært dose 2.

Det du som student må gjere:

Haugesund

Til alle studenter ved HVL, Campus Haugesund, som har fått dose 1 av koronavaksinen i hjemkommunen (ikke Haugesund), og som nå venter på dose 2.

For at studenter som har mottatt dose 1 i hjemkommunen skal bli satt opp til vaksinering, dose 2 i Haugesund, trenger vi følgende informasjon:

NAVN, FØDSELSDATO, DATO FOR DOSE 1 og  TELEFONNUMMER.

Dette kan sendes Haugesund kommune til mailadresse koronavaksinering@haugesund.kommune.no;  

Merk mailen «DOSE 2, HVL»

Det er satt av tid til studentvaksinering onsdag, 25. august fra kl 12:15 – 15:30 på vaksinesenteret (Svehaugstemmen 2). De som har minimum 4 uker doseintervall,  vil bli kontaktet for registrering og timeavtale denne dagen.

Velkommen.

Sogndal

Stord

Treng du nokon å snakke med?

I koronasituasjonen lever vi med ei usikkerheit som vi ikkje er vant til, og det sosiale livet er avgrensa. Dette kan vere ei psykisk belastning og mange kan oppleve at livet er vanskeleg. Då kan det hjelpe å snakke eller skrive med nokon. 

Her kan du sjå kven du kan snakke med!

Du finn meir nyttig informasjon på nettsidene våre for studentar.