Under opphaldet

Kontaktopplysingar

Så snart du har fått deg bustad i vertslandet, må du oppdatere opplysingane dine i Studentweb. Mange norske ambassadar og konsulat ønskjer at norske statsborgarar skal registrere seg hos dei. Som ein hovudregel bør du registrere deg ved lengre opphald i alle land utanfor Europa/ Nord-Amerika.

Registrering gjer du online via reiseregistrering.no.

Endringar i førehandsgodkjenninga

Dersom det oppstår endringar i studieplanen din ved vertsinstitusjonen, må du søke om ny godkjenning. Eventuelle endringar kan elles føre til at du ikkje får godkjent opphaldet inn i studieprogrammet når du kjem heim. Du må også melde frå dersom du vurderer å avbryte eller utvide utvekslingsopphaldet.

Karakterutskrift

Før du reiser heim må du ordne med fagleg dokumentasjon for opphaldet ditt frå vertsinstitusjonen. Karakterutskrift eller stadfesting kan du enten få med deg, eller den kan sendast direkte til oss frå vertsinstitusjonen. Denne dokumentasjonen vil legge grunnlag for endeleg fagleg godkjenning etter opphaldet og innpassing ved HVL.

Confirmation of stay

Viss du er Erasmus-student treng vi stadfesting på at du har fullført eit utvekslingsopphald gjennom Erasmus+ programmet. Ta kontakt med koordinator på vertsuniversitetet og be han/ho fylle ut vårt skjema, og returner det til oss på e-post.

Last ned «Confirmation of Erasmus Exchange»-skjema (pdf).

Tryggleik

Det er viktig at du tar vare på deg sjølv og medstudentane dine medan du er på utveksling. Les meir om tryggleik og beredskap.

For å forberede deg på å reise bør du lese meir om tryggleik og beredskap på sikresiden.no