Trygg reise

Det er viktig at du tar vare på deg sjølv og medstudentane dine medan du er på utveksling.

10 fornuftige forholdsreglar på utveksling

  • Følg dei ofisielle reiseråda til UD
  • Hold deg oppdatert om sikkerheitssituasjonen i området der du oppheld deg
  • Følg lover, reglar og råd som gjeld landet du bor i, og vis respekt for lokal skikk og bruk
  • Hold familien heime orientert om kor du er
  • Det er lurt å ha litt kontantar, men gå aldri med mykje pengar eller verdiar på deg
  • Vern deg mot malaria og andre smittsomme sjukdommar
  • Bruk sunn fornuft når det gjeld kva og kor du et, og ver forsiktig med alkohol
  • Dersom du blir rana - ikkje set deg til motverje
  • Bruk bilbelte
  • Vis omsorg for medstudentane dine