Åbo Akademi University

Åbo Akademi er en svenskspråklig høgskole i Finland, med ca. 6500 studenter fordelt på 2 campus; Åbo og Vasa. Lærerutdanningen er plassert i Vasa. Vasa ligger på vestkysten av Finland og har ca 65 000 innbyggere. Folk som bor der snakker stort sett både svensk og finsk, men 25% har svensk som morsmål og 70% har finsk som morsmål.

Gjeld for

Barnehage og-grunnskolelærer (Studiested Stord)

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepenger. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer penger til å nyte oppholdet.

Språk

Undervisning på svensk eller engelsk. Alle som reiser på Erasmus+ utveksling må ta språktest på nettet før de reiser. Internasjonalt kontor informerer deg i forkant av testen. Unntak kan gis hvis du følger undervisning på svensk.

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Bachelor - barnehagelærarutdanning

Du kan reise til Åbo Akademi University i løpet av 3. studieår.