University of South Bohemia

University of South Bohemia in Ceske Budejovice er eit offentleg universitet med om lag 11 000 studentar. Haustsemesteret varer frå midten av september til midten av februar, mens vårsemesteret varer frå midten av februar til midten av juni.

Gjeld for

Campus Sogndal.

Språk

Krav om B2 eller betre i engelsk.

Faglig godkjenning

Før du reiser må du levere ei fagleg førehandsgodkjenning, ein såkalla Learning Agreement, som skal godkjennast av instituttleiar. Dette er ein garanti for at det du studerer i utlandet vil kunne gå inn i graden din ved HVL. Instituttleiar eller internasjonal koordinator på avdelinga di kan rettleie deg med omsyn til val av emne.