Queensland University of Technology

Queensland University of Technology (QUT) er med ca. 40 000 studenter et av Australias største universiteter. Omtrent 5000 av studentene ved QUT er internasjonale studenter fra over 90 land verden over.

Gjeld for

Studiestad Bergen

Praktiske forberedelser

Alle studenter som skal til Australia må søke om visum. Dette gjøres over nett via immigrasjonsnettsidene til Australia: http://www.border.gov.au/

En del studenter må, av forskjellige årsaker, ta ulike helsetester for å få visum til Australia, så det er viktig at alle undersøker dette i god tid. Slike årsaker kan være kroniske sykdommer eller at man har oppholdt seg i land Australia regner som farlige med tanke på smitte. Ta kontakt med Internasjonalt kontor dersom dette gjelder deg.

Studenter som ikke må ta helsetester får raskt svar på visumsøknaden sin. De som må ta helsetester må regne med noe lenger behandlingstid.

Språk

Du må ha 4 eller bedre i Engelsk fra videregående. Hvis du ikke har det må du ta en språktest, f.eks. TOEFL eller IELTS.

Studieavgift

Studenter fra HVL må betale vanlig studieavgift som QUT krever fra alle internasjonalt studenter, men HVL har en avtale som innebærer 15 % avslag i skolepenger. For HVL-studenter er skolepengene dermed ca AUD$ 9 000 per semester.

Studenter fra Norge som får støtte fra Lånekassen og har studentreiseforsikring trenger ikke å betale OSHC-avgift.

Faglig godkjenning

For å kunne reise på utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved den avdelingen du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet du du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL.

Kva kan du studere?

Data

Vanligvis kan dere reise på utveksling til QUT i 5. semester.

Informasjonsteknologi

Vanligvis kan du reise på utveksling til QUT i 5. semester.

Landmåling og eiendomsdesign

Dere kan reise til Brisbane i 6. semester og ta hovedprosjet og kurs der.

Allmenn maskinteknikk

Dere kan dra på utveksling til QUT i 5. semester

Marinteknikk

Dere kan reise på utveksling til QUT i 5 semester.

Produksjonsteknikk

Dere kan dra på utveksling til QUT i 5. semester.

Undervannsteknologi - drift og vedlikehold

Dere kan dra på utveksling til QUT i 5. semester.

3-årig økonomisk-administrativ utdanning

Dere kan dra til QUT i 5. semester. Semesteret går fra midten av juli til midten av november.