San Diego State University, California State University

San Diego State University er et stort universitet med over 30000 studenter. Av disse er ca. 1000 internasjonale studenter.

Gjeld for

Studiestad Bergen

Praktiske forberedelser

Studenter fra Høgskulen på Vestlandet søker opptak til SDSU via "the American Language Institute", men velger vanlige kurs. Vær klar over at dere ikke nødvendigvis er garantert å få ta de kursene dere ønsker. Som regel må dere møte opp på kursene og spørre læreren om dere kan få plass. Dere må dermed gjøre det som kalles "course crashing".

Alle studenter som skal til USA må dessuten søke om studentvisum. Dere må da dra på et visumintervju til den amerikanske ambassaden i Oslo. Dette vil dere få mer informasjon om i semesteret før utvekslingen.

Språk

Du må ha 4 eller bedre i engelsk fra videregående. Vitnemålet ditt kan ikke være mer enn 8 år gammelt. Hvis noe av dette mangler må du ta en språktest, f.eks. TOEFL eller IELTS.

Studieavgift

Studenter på utveksling til SDSU må betale skolepenger. Et semester på SDSU koster US$ 6530 til US$ 7130 + US$ 175 i søknadsavgift. Studenter fra HVL får 10 % rabatt på skolepengene.

Faglig godkjenning

Studenter må ha minimum C i snitt for å få opptak ved SDSU.

15 credits på undergraduate-nivå (bachelornivå) på SDSU tilsvarer 30 studiepoeng. På graduate-nivå (masternivå) tilsvarer 12 credits på SDSU 30 studiepoeng. Hvis du reiser til SDSU som en del av bachelorgraden sin må du være forsiktig med å ta fag på graduate-nivå, da disse fagene kan være vanskelige og kreve forkunnskaper du enda ikke har tilegnet deg!

For å kunne reise på utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved den avdelingen du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet du du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL.

Kva kan du studere?

Bygg

Dere kan ta 1-2 semester på SDSU. Vanligvis skjer utvekslingen i fjerde eller femte semester, men det er også mulig å dra ut i tredje semester.

Data

Vanligvis kan man reise på utveksling til San Diego i 5. semester.

Automatiseringsteknikk

Dere kan reise på utveksling til SDSU i 4. eller 5. semester.

Elektronikk

Du kan reise på utveksling til SDSU i 4. semester eller 5. semester.

Elkraftteknikk

Du kan reise på utveksling til SDSU i 4. semester eller 5. semester.

Energiteknologi

Det er mulig å reise på utveksling til SDSU i 5. semester.

Informasjonsteknologi

Vanligvis kan man reise på utveksling til San Diego i 5. semester.

Kommunikasjonssystemer

Du kan reise på utveksling til SDSU i 4. semester eller 5. semester.

Allmenn maskinteknikk

Det er mulig å reise på utveksling til SDSU i 5. semester.

Marinteknikk

Dere kan reise på utveksling til SDSU i 5. semester.

Produksjonsteknikk

Det er mulig å reise på utveksling til SDSU i 5. semester.

Undervannsteknologi - drift og vedlikehold

Det er mulig å reise på utveksling til SDSU i 5. semester.