University of California, San Diego

UCSD ligger i La Jolla, nord for sentrum i San Diego. Skolen tilbyr over 200 utdanninger på bachelor- og masternivå og har nesten 40 000 helgradsstudenter. UCSD er et høyt rangert forskningsuniversitet som er stolt over sine 25 nobelpriser, tildelt ansatte og alumni fra universitetet.

UCSD opererer med det såkalte "quarter" systemet, hvor året er delt opp i fire semestre i stedet for to. Dette gjør det vanskelig å få tatt tilsvarende 30 norske studiepoeng på ett "quarter" og man må gjerne slå sammen summer sessions med fall quarter for å få dette til. Det medfører ganske høye kostnader. Lånekassen hjelper med tilleggstidpend og lån, men hvis du drar til UCSD må du regne med høyere studielån enn om du drar til andre institusjoner HVL har avtale med.

Gjeld for

Maskin- og marinfag.

Praktiske forberedelser

Studenter fra Høgskulen på Vestlandet tas opp via en såkalt "extension" og får ikke direkte opptak til UCSD. Dette medfører at studentene må "krasje" kurs. I løpet av semesteret før avreise må studentene melde inn 12 forhåndsgodkjente fag til UCSD slik at studentene har alternativer å velge mellom dersom de får avslag på ett av kursene.

Alle studenter som skal til USA må dessuten søke om studentvisum. Dere må da dra på et visumintervju til den amerikanske ambassaden i Oslo. Dette vil dere få mer informasjon om i semesteret før utvekslingen.

Språk

Så lenge du har gått norsk skole hele veien fra barneskole til videregående, krever ikke UCSD noen spesielle språkkunnskaper. Det er likevel anbefalt å ha minst 4 i engelsk fra videregående opplæring. Dersom du har mindre enn 4 i engelsk fra videregående, kan en av de ansatte ved UCSD kontakte deg for å ha en samtale med deg, gjerne via Skype eller lignende.

Studieavgift

Studenter på utveksling til UCSD må betale skolepenger. Et semester på UCSD har kostet rundt $ 7800. Dette er en sum som kan bli endret fra semester til semester. I tillegg kommer en søknadsavgift på $ 200.

Faglig godkjenning

18 credits på undergraduate-nivå (bachelornivå) på UCSD tilsvarer 30 studiepoeng. Hvis du reiser til UCSD som en del av bachelorgraden sin må du være forsiktig med å ta fag på graduate-nivå, da disse fagene kan være vanskelige og kreve forkunnskaper du enda ikke har tilegnet deg!

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Allmenn maskinteknikk

Dere kan reise på utveksling til UCSD i 5. semester.

Undervannsteknologi - drift og vedlikehold

Dere kan reise på utveksling til UCSD i 5. semester.

Marinteknikk

Dere kan reise på utveksling til UCSD i 5. semester.