University of the West of England, Bristol

UWE har ca. 30 000 studenter og 3000 ansatte og er den største høyere utdanningsinstitusjonen sørvest i England. UWE har studenter fra hele landet, samt et økende antall internasjonale studenter fra mer enn 50 land verden over.

Gjeld for

Sykepleie og Vernepleie

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepenger. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer penger til å nyte oppholdet.

Språk

Språkkravet for utvekslingsstudenter er B1 på CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages). Alle Erasmus-studenter som skal studere på engelsk vil få tilsendt en obligatorisk online språktest, og de som har behov for det vil bli tilbudt et gratis online språkkurs.

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Bachelor i sjukepleie

School of Health and Social Care, som sykepleie tilhører, ligger på Glenside Campus i Stapleton. Utvekslingen vil foregå i perioden februar til mai i 3. klasse. Man får praksisplass i Bristol eller i området rundt byen.

Bachelor i vernepleie

Dere kan reise på utveksling i 3 måneder til Bristol i praksisperioden i 5. semester.