Carinthia Tech Institute - University of Applied Sciences

Fachhochschule Kärnten (Carinthia University of Applied Sciences har om lag 2000 studenter og har campuser i Spittal, Villach, Klagenfurt og Feldkirchen som ligger i den sørlige delen av Østerrike. Byggingeniørstudenter holder til på campus Spittal.

Spittal er den tredje mest folkerike byen i Kärnten. Den ligger 560 meter over havet der elven Lieser renner ut i Drau.

Gjeld for

Byggfag.

Praktiske forberedelser

Hvis du velger å reise på utveksling i 6. semester må du være klar over at det kan ta noe lengre tid enn normalt å få utskrevet vitnemålet fra HVL. Dette skyldes at vertsinstitusjonen i noen tilfeller kan ha lang behandlingstid på karakterfastsetting. Hvis du ønsker å søke masterstudier ved andre institusjoner i Norge bør du derfor velge å reise på utveksling tidligere i studieløpet.

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepenger. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer penger til å nyte oppholdet.

Språk

Alle bachelor-programmene undervises på tysk, men dersom du kun skal skrive bacheloroppgave kan du gjøre det på engelsk. Språkkravet for utvekslingsstudenter er B2 i tyskpå CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages). Alle Erasmus-studenter som skal studere på tysk eller engelsk vil få tilsendt en obligatorisk online språktest, og de som har behov for det vil bli tilbudt et gratis online språkkurs. Tar du språkkurs i Tyskland i 4 uker før studiestart kan du få støtte til dette fra Lånekassen.

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Bygg

Du kan reise på utveksling til Fachhochschule Kärnten i 6. semester og skrive bacheloroppgaven der. Det er også mulig å være på utveksling hele semesteret, dvs. ta kurs i tillegg til bacheloroppgaven. Det forutsetter at du behersker tysk skriftlig og muntlig.