Silje (21) stortrives på bachelor i tegnspråk og tolking

Silje Eskildsen flyttet fra Oslo til Bergen for å studere bachelor i tegnspråk og tolking. Det har hun ikke angret på.

– Jeg stortrives her, både i Bergen som by og ved Høgskulen på Vestlandet, forteller Silje Eskildsen.

Inspirert av tegnspråkteater

21-åringen har tidligere studert kunstfotografi, men da hun bestemte seg for å studere mer, falt valget på tegnspråk og tolking.

– Hvorfor valgte du tegnspråk og tolking?

– Jeg så på en forestilling av Teater Manu (et norsk tegnspråkteater) og ble veldig inspirert til å lære tegnspråk selv. Jeg undersøkte det nærmere og synes at det gav virkelig mening å studere det. Å ha en jobb der jeg kan bidra til at hørselshemmede kan delta i samfunnet på lik linje med hørende, opplever jeg som veldig meningsfullt.

– Kunne du tegnspråk fra før?

– Nei, det var et helt nytt språk for meg, og faktisk var det ikke så mange på kullet mitt som kunne så mye fra før.

God blanding mellom praksis og teori

– Kan du fortelle litt om hvordan undervisningen er lagt opp?

– Vi har en god blanding av både praktisk øving, teoretiske forelesninger om døves identitet, kultur og språk, samt mye lingvistikk og grammatikk med fokus på norsk tegnspråk.

– Opplever du det som et krevende studium?

– Det er ingen tvil at det krever en del jobb av oss som studenter, men samtidig er det også utrolig spennende.

Mange jobbmuligheter

Silje har ikke bestemt seg for hvor hun kunne tenke seg å jobbe etter endt studium, men er glad for at tegnspråktolker har mange muligheter.

– Noen starter på de ulike tolketjenestene som finnes rundt om i landet, eller jobber som frilanstolker som tar oppdrag når det passer dem, ofte kombinert med andre jobber eller videre studier. Det går også an å jobbe som tolk ved skoler, eller andre steder med behov for tegnspråktolker.

21-åringen er ikke i tvil om at hun vil anbefale studiet til andre.

– Ja, selvfølgelig vil jeg anbefale studiet til andre. Vi har et veldig godt klassemiljø, både klassen og lærerne er veldig engasjerte og hjelpsomme!

Høres bachelor i tegnspråk og tolking ut som et spennende studium? Les mer på studiesiden.