Byggearbeid på Kronstadplassen

Et nytt bygg er under oppføring på vår campus på Kronstad i Bergen. Når du passerer byggeplassen, ber vi deg følge skilting og være ekstra oppmerksom på anleggstrafikken i området.

Byggearbeidet pågår tett opp mot bybanen og byggeplassen er stengt for fotgjengere. Du må gå på fortauet langs Kronstadplassen for å komme til høgskolebygget, men husk at det kan være like raskt å gå til klasserommet fra stoppet ved Brann stadion.

Se informasjonsskriv fra Statsbygg, februar 2019.

I byggeperioden kan gangsonene bli stengt og lagt om i korte perioder. 

Dette må du gjøre:

  • Følg skilting
  • Følg gangsonen
  • Følg trafikklys
  • Følg instruksen fra vaktmann eller trafikkdirigent

Husk: Store kjøretøyer som for eksempel en lastebil har stor blindsone. Du kan være vanskelig å se! Søk kontakt med sjåfør, så er du sikker på at han ser deg.  

Høgskolens bygningsmasse er blå på kartet. Byggeplassen er markert med rød ramme, og gangveier med grønn farge. Den røde prikken er plassert ved bybanestoppet. Legg merke til anleggstrafikken.

Arbeidet med å lage innendørs gangvei mellom det nåværende bygget på Kronstad og nybygget vil medføre en del støy både i forbindelse med sprengingen og spunting, dvs. hamring av stålkonstruksjoner ned i bakken. Det vil høres et varselsignal i forkant av hver sprengingssalve.