Byggearbeid på Kronstadplassen

Et nytt bygg er under oppføring på vår campus på Kronstad i Bergen. Når du passerer byggeplassen, ber vi deg følge skilting og være ekstra oppmerksom på anleggstrafikken i området.

Byggearbeidet pågår tett opp mot bybanen og byggeplassen er stengt for fotgjengere. Du må gå på fortauet langs Kronstadplassen for å komme til høgskolebygget, men husk at det kan være like raskt å gå til klasserommet fra stoppet ved Brann stadion.

I byggeperioden kan gangsonene bli stengt og lagt om i korte perioder. Fra 20.02.2020 blir anleggsområdet utvidet, slik at en større andel av Kronstadplassen blir sperret av. Området mellom hovedbygningen og studenthuset vil også bli blokkert, slik at du må benytte G-utgangen hvis du vil gå fra hovedbygningen til studenthuset.

 • Følg skilting
 • Følg gangsonen
 • Følg trafikklys
 • Følg instruksen fra vaktmann eller trafikkdirigent

Husk: Store kjøretøyer som for eksempel en lastebil har stor blindsone. Du kan være vanskelig å se! Søk kontakt med sjåfør, så er du sikker på at han ser deg.  

Høgskolens bygningsmasse er blå på kartet. Byggeplassen er markert med rød ramme, og gangveier med grønn farge. Den røde prikken er plassert ved bybanestoppet. Legg merke til anleggstrafikken.


Kort om nybygget

 • Bygget skal stå ferdig i 2020
 • 4 auditorium
 • 13 seminarrom
 • 2 samhandlingsrom
 • 52 grupperom
 • 7 lesesaler
 • Studenttorg
 • 300 arbeidsplasser
 • 3000 studenter 

Meir om nybygget

Informasjonsskriv fra Statsbygg, februar 2019