Lesesaler og studentarbeidsplasser

Som en hovedregel er studentarbeidsplasser, grupperom og lesesaler åpne for alle HVL-studenter i Bergen.

Du finner studentarbeidsplasser på Kronstad, i Møllendalsveien og i Fabrikkgaten 5. Studentarbeidsplasser på Kronstad og i Fabrikkgatenkan ikke reserveres.

I Fabrikkgaten 5 har vi 250 studentarbeidsplasser. Her er det både stille lesesalsplasser og arbeidsplasser i åpent studieareal med sosialsoner. Det er også 6 grupperom à 6 plasser. 

I Møllendalsvegen er følgende lesesaler i åpne for alle studenter: M6-317 og M8-423. I disse de åpne lesesalene kan det være at noen studenter har fått innvilget reservert plass. Disse plassene skal være tydelig merket og egne regler gjelder når man forlater plassen.

På Kronstad er studentarbeidsplassene er i vrimleområder, biblioteket, sosiale soner utenfor undervisningsrom eller i fellesområder. 

Ubrukte seminarrom og auditorier på Kronstad og i Møllendalsveien kan også benyttes som studentarbeidsplasser. Disse rommene kan ikke reserveres, men brukes fritt ved behov. Bruk TimeEdit for å få oversikt over ledige rom. Velg inngangen «Student» i TimeEdit.

Faste leseplasser

Studenter som skriver masteroppgave på 30, 45 og 60 studiepoeng, kan få tildelt reservert plass i ett eller to semestre. Studenten må være semesterregistrert og vurderingsmeldt til det aktuelle emnet (undervisningsmeldt første semester hvis normert tid for oppgaven er mer enn ett semester). Bevis på reservert lesesalsplass kan hentes i Servicetorget i Møllendalsveien mot fremvisning av gyldig studentbevis og legitimasjon.

Studenter med spesielle behov (særskilt medisinsk behov, krevende omsorgsoppgaver, andre spesielle forhold) kan søke om å få innvilget reservert lesesalsplass. Behovet må være dokumentert. Søknad med dokumentasjon sendes til studenttorget.bergen@hvl.no.