Lesesaler og studentarbeidsplasser på campus Bergen

Som en hovedregel er studentarbeidsplasser, grupperom og lesesaler åpne for alle HVL-studenter i Bergen.

Lese- og studentarbeidsplasser

I Bergen finner du studentarbeidsplasser i hovedbygget Kronstad 1 (K1) og nybygget Kronstad 2 (K2).

På Kronstad 1 er studentarbeidsplassene i vrimleområder, biblioteket, sosiale soner utenfor undervisningsrom og i fellesområder. Disse studentarbeidsplassene kan ikke reserveres.

På Kronstad 2 er det syv lesesaler med til sammen 348 plasser. Fem av disse er til fri bruk for alle studentgrupper og kan ikke reserveres. Dette gjelder lesesalene:

  • M206: 54 plasser - Studenter som er innvilget tilrettelagt lesesalsplass har fast plass på denne lesesalen.
  • M406: 52 plasser
  • M407: 48 plasser
  • M506: 52 plasser
  • M507: 48 plasser

De øvrige to lesesalene er forbeholdt mastergradsstudenter.

I alle lesesaler gjelder prinsippet om «clean desk». Det betyr at du ikke kan oppbevare noe på plassen om du ikke bruker den. Forlater du plasser i mer enn 2 timer, skal plassen ryddes slik at noen andre kan bruke den.

Ubrukte seminarrom og auditorier i begge bygg kan også benyttes som studentarbeidsplasser. Disse rommene kan ikke reserveres, men brukes fritt ved behov. Bruk TimeEdit for å få oversikt over ledige rom. Velg inngangen «Student» i TimeEdit.

Mastergradslesesaler

Det er avsatt to lesesaler til mastergradsstudenter i Kronstad 2:

  • M302: 48 plasser
  • M306: 46 plasser

Lesesalsplassene i M302 er frie plasser, mens lesesalsplassene i M306 kan bookes i TimeEdit (max 4 reservasjoner per 14 dager). Begge rom er låst og krever egen rettighet for tilgang. Du får tilgang til mastergradslesesalene ved å henvende deg i kortsenteret på rom B202. Deres åpningstider er fra kl. 08:00-10:00, mandag til fredag. Husk å ta med studentkortet ditt.

Her finner du informasjon om åpningstid og tilgang til byggene våre i Bergen.

Tilrettelegging

Studenter med spesielle behov (som særskilt medisinsk behov, krevende omsorgsoppgaver eller andre spesielle forhold) kan søke om å få innvilget reservert lesesalsplass. Ved tilrettelagt lesesalsplass gjelder ikke prinsippet om «clean desk». Behovet må være dokumentert og plassreservasjonsbeviset du får må ligge på ønsket lesesalsplass.

Bruk søknadsskjemaet du finner på nettsiden «Tilrettelegging», eller ta kontakt med oss for hjelp eller veiledning knyttet til tilrettelegging. For hjelp til søknaden, ta kontakt med tilrettelegging@hvl.no.


Servicetorget i Bergen

Beredskapstelefon: 333 98 971
Vakttelefon i Bergen: 480 66 868

Finn fram på Kronstad

I appen Mazemap får du hjelp til å finne fram til rom på Kronstad. Du kan laste ned appen på App Store og Google Play. Mazemap finst også på nettsida use.mazemap.com.