Lesesaler og studentarbeidsplasser

Som en hovedregel er studentarbeidsplasser, grupperom og lesesaler åpne for alle HVL-studenter i Bergen.

Lese- og studentarbeidsplasser

Du finner studentarbeidsplasser på Kronstad og i Møllendalsveien. 

I tiden før jul, er det også lesesal i Fabrikkgaten 5.

I Møllendalsvegen er følgende lesesaler i åpne for alle studenter: M6-317. Det kan være noen som har fått tildelt fast plass i lesesalen. Disse skal være tydelig merket og egne regler gjelder når man forlater plassen. 

På Kronstad er studentarbeidsplassene er i vrimleområder, biblioteket, sosiale soner utenfor undervisningsrom eller i fellesområder. Studentarbeidsplasser på Kronstad kan ikke reserveres.

Ubrukte seminarrom og auditorier på Kronstad og i Møllendalsveien kan også benyttes som studentarbeidsplasser. Disse rommene kan ikke reserveres, men brukes fritt ved behov. Bruk TimeEdit for å få oversikt over ledige rom. Velg inngangen «Student» i TimeEdit.

Lesesalen i Fabrikkgaten stengt fra 1. oktober

Lesesalene i Fabrikkgaten i Bergen er fra 1. oktober 2019 stengt som studentlesesaler. Årsaken er at lokalene har vært svært lite i bruk de siste årene. Studenter på Kronstad kan som før benytte studentarbeidsplasser i hovedbygget samt seminarrom som er ledige. Oversikter over ledige seminarrom finner du i TimeEdit.

Lesesalen i Fabrikkgaten vil imidlertid være åpen for studenter i eksamensperioden høsten 2019.

Faste leseplasser

Studenter som skriver masteroppgave på 30, 45 og 60 studiepoeng, kan få tildelt reservert plass i ett eller to semestre. Studenten må være semesterregistrert og vurderingsmeldt til det aktuelle emnet (undervisningsmeldt første semester hvis normert tid for oppgaven er mer enn ett semester). Bevis på reservert lesesalsplass kan hentes i Servicetorget i Møllendalsveien mot fremvisning av gyldig studentbevis og legitimasjon.

Studenter med spesielle behov (særskilt medisinsk behov, krevende omsorgsoppgaver, andre spesielle forhold) kan søke om å få innvilget reservert lesesalsplass. Behovet må være dokumentert. Søknad med dokumentasjon sendes til studenttorget.bergen@hvl.no.


Opningstid i Bergen

Kontaktinfo Servicetorget

Opningstider

  • Servicetorget på Kronstad: 8:00–15.00
  • Møllendalsveien er framleis stengt for studentar.

Nokas beredskapstelefon: 333 98 971

Vakttelefon i Bergen: 480 66 868

Finn fram på Kronstad

I appen Mazemap får du hjelp til å finne fram til rom på Kronstad. Du kan laste ned appen på App Store og Google Play. Mazemap finst også på nettsida use.mazemap.com.