Studenter og psykisk helse

Mange vil i løpet av livet oppleve en livskrise og kan da ha behov for å oppsøke den psykiske helsetjenesten. På denne siden finner du informasjon om hvor du kan henvende deg for å få hjelp.

Hvor kan du som student i Bergen få hjelp?

Studentenes psykiske helsetjeneste - SPH (Sammen)

Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) har dyktige psykologer som kan hjelpe deg. Denne tjenesten er en del av studentenes psykiske helsetjeneste (SPH).

  • Lavterskeltilbud for studenter med psykiske plager
  • Kan hjelpe med å øke funksjon og mestring gjennom deltagelse og tilhørighet.
  • Du finner kontaktinformasjon og mer informasjon om tilbudet på Sammens nettside om den psykiske helsetjenesten

Studieveileder

Noen ganger kan du ha behov for tilrettelegging eller en pause i studiet. Våre studieveiledere kan gi deg råd og veiledning i slike situasjoner. Møt gjerne opp i Studenttorget om du har behov for å snakke med noen. Du kan også bestille veiledningstime.

Når det haster

Ved behov for akutte tjenester kan du kontakte Bergen legevakt eller Livskrisehjelpen. Livskrisehjelpen er Bergen kommunes tilbud til mennesker i akutte livskriser, og er bemannet av helsepersonell med videreutdanning i psykisk helsearbeid. 

  • Livskrisehjelpen, tlf. 55568754
  • Bergen legevakt, tlf. 116117