Teleslynge i Førde

  • 1. etasje i nybygget, auditorium Nordfjord