Campus Sogndal

Med 2 300 studentar er Sogndal ein oversiktleg og inkluderande studiestad der det er lett å bli kjent med andre.

Noko av det studentane våre er mest fornøgde med, er den tette kontakten mellom lærar og student. Lærarane kan namnet ditt, og dørene er stort sett alltid opne dersom du lurer på noko. Dette er éin av mange fordelar med å studere ved ein mindre campus.

Høgskulebygget inneheld mykje av det du treng for å vere ein god student, og størstedelen av bygget er døgnope. Vi har eit stort bibliotek- og læringssenter der du finn arbeidsplassar med og utan datamaskiner, lesesal, grupperom og ikkje minst eit stort utval av bøker og fagtidsskrift. Grupperom bestiller du i TimeEdit

Kantina er open kl. 09-15. Kaffibaren er open kl. 08.00-14.30.

Undervisninga skjer både i Høgskulebygget og dei andre bygga våre, som alle ligg i ein radius på eitt minutt på campus. I alle bygga finn du grupperom, klasserom og auditorium.

Campus Sogndal er røykfritt område. På uteområda er det oppmerka røykeplassar. 

Tilgang til campus

Hovudinngangen er open kl. 07.45–17.00.

Alle andre dører treng du adgangskort for å opne. Tilsette har tilgang med adgangskort måndag–søndag kl. 06.00–23.00. Studentar kan bruke adgangskort på campus i desse tidsromma:

  • Måndag–fredag kl. 07.00–23.00
  • Laurdag–søndag kl. 08.00–18.00

Julestengt: Besøkande og studentar vil ikkje få tilgang til bygga frå og med 23. desember 2021 til og med 2. januar 2022.

Kjem du med bil? Det er avgiftsparkering på campus

Servicetorget i Sogndal

Ope kvardagar kl. 08.00–15.30 (til 15.00 i perioden 15. mai–15. september). Grupperomma i 5. etasje i Høgskulebygget er opne når biblioteket er ope.