Lokalt opptak ved HVL

Frå 1.1.2017 blei vi Høgskulen på Vestlandet. Frå same tidspunkt vart nytt reglement for opptak og rangering av søkjarar gjeldande. Dette gjeld for søknader til studium med oppstart frå og med hausten 2017. Dette kan ha ført til endringar i utrekning av poengsum i forhold til opptak i tidlegare år.

Poenggrenser og ventelister i 2018

Meir informasjon i forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet og i Utfyllande retningslinjer for opptak ved Høgskulen på Vestlandet.