Enkeltemne om hausten

For hausten 2020 tilbyr vi enkeltemna under. Du søker via Søknadsweb, og søknadsfristen er 1. juni.

Søk opptak til enkeltemne

 

Dersom det er Corona-tiltak for hausten, kan vi ikkje garantere at alle emne vil gå som planlagt.

Forklaring av opptakskrav

GENS = Generell studiekompetanse

HING = Generell studiekompetanse med R1+R2 og Fysikk 1, eller bestått eittårig forkurs.

MARTE = Generell studiekompetanse, bestått toårig teknisk fagskule eller eittårig forkurs.

MATRS = Generell studiekompetanse med R1 (eller S1+S2).

BIOI = Generell studiekompetanse med R1 (eller S1+S2) og anten Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1.

INGBRA = Bachelorgrad innanfor brannsikkerheit. Krav om gjennomsnittskarakter C. Søkarar med andre ingeniørutdanningar som har tatt følgjande to emne (eller tilsvarande) vil bli vurdert individuelt: ING2043 Branndynamikk og ING2045 Aktive og passive brannsikringssystem.

EIE-MA = Bachelorgrad med fordjuping innan tekniske, samfunnsvitskapelege eller juridiske fag. 10 stp geomatikk. Samla karakter på opptaksgrunnlaget skal vere C eller betre. 

DPU-MA = Bachelorgrad med minst 20 studiepoeng matematikk og 60 studiepoeng informatikk/data. Krav om gjennomsnittskarakter C.

MA-REAL = Bachelor i ingeniør eller realfag. Krav om gjennomsnittskarakter C.

MA-MSC = Bachelorgrad innen økonomi og administrasjon. Krav om gjennomsnittskarakter C.

Ingeniørfag

Emnekode Emnenamn Campus Opptakskrav
BYG104 Bygningsfysikk Bergen HING
BYG105 Bygningskonstruksjoner Bergen og Førde HING
BYG106 Betongkonstruksjoner Bergen HING
BYG107 Stålkonstruksjoner Bergen HING
BYG120 Trekonstruksjoner Bergen HING
BYG122 Drift, vedlikehold og ombygging av bygninger Bergen og Førde HING
BYG200 Materiallære Bergen og Førde HING
EL2-304 Høyspenningsanlegg Førde HING
EL2-306 Elkraft fordypning Førde HING
ELE105 Industrielle styresystemer Bergen HING
ELE107 Industriell IT Bergen HING
ELE111 Digitale design Bergen HING
ELE112 Elektriske installasjoner Bergen HING
ELE115 Analog instrumentkonstruksjon Bergen HING
ELE117 Høyspenningssystemer Bergen HING
ELE118 Grunnleggende Nettverksteknikk Bergen HING
ELE119 Kraftelektronikk Bergen HING
ELE126 Analog kretskonstruksjon Bergen HING
ELE141 Elektrofaglig basis 1 Bergen, Førde, Haugseund HING
ELE161 Statistikk og måleteknikk Bergen, Førde, Haugseund HING
ELE204 Reguleringsteknikk 1 Bergen, Førde, Haugseund HING
ELE205 Videregående programmering Bergen, Førde, Haugseund HING
ELE305 Cyber-fysiske kommunikasjonsteknologier Bergen HING
IN2-301 Industriell IKT Førde HING
ING104 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Førde HING
ING106 Innføringsemne for bygg Bergen og Førde HING
ING121 Ingeniørfaglig innføringsemne for Brann og HMS Haugesund HING
ING124 Ingeniørfaglig innføringsemne Bergen HING
ING161 Kjemi for ingeniør Bergen, Førde, Haugesund HING
ING2036 Systematisk HMS-arbeid Haugesund HING
ING2052 Elektroteknikk Haugseund HING
ING3019 Flervariabel analyse Haugseund HING
ING3041 Maskinkonstruksjon II Haugesund HING
ING3042 Rørkonstruksjon Haugesund HING
ING3043 Brannteknisk funksjonsbasert design Haugesund HING
ING3049 Brannteknisk simulering Haugesund HING
ING3056 Reguleringsteknikk Haugseund HING
ING3057 Beredskapsledelse og brannforebyggende arbeid Haugesund HING
ING3058 Beredskapsledelse og HMS-revisjon Haugesund HING
ING3059 Prosessteknikk II Haugesund HING
ING3061 Environmental Science and Pollution Haugesund HING
INGB084 Kvalitets- og sikkerhetsledelse Haugesund HING
KJE102 Anvendt strømningslære Bergen HING
KJE106 Varmetransport og varmeoverføring Bergen HING
KJE108 Prosessovervåkning og regulering Bergen HING
KJE111 Analyseteknikk Bergen HING
KJE113 Fysikk for kjemi Bergen HING
KJE117 Ølbrygging som næringsmiddelindustri Bergen HING
KJE118 Vannkvalitet og resirkuleringsanlegg for akvakultur (RAS)  Bergen HING
KJE120 Instrumentell analyse Bergen HING
KJE202 Vannrenseteknologi Bergen HING
MAS101 3D-Modellering og elementmetode Bergen HING
MAS103 3D-Modellering og CFD analyse Bergen HING
MAS108 Hydraulikk og hydrauliske maskiner Bergen HING
MAS117 Termodynamikk Bergen, Haugesund HING
MAS121 Marintekniske analyser Bergen HING
MAS125 Varme, ventilasjon og kuldeteknikk Bergen HING
MAS142 Statikk og fasthetslære Bergen, Haugesund HING
MAS144 Materialer og tilvirkning Bergen HING
MAS146 Grunnleggende elektroteknikk Haugesund HING
MAS203 Prosjektledelse Bergen HING
MAS209 Marine stålkonstruksjoner Bergen HING
MAS216 Produksjonsteknikk Bergen HING
MAS220 Grunnleggende fluidmekanikk Haugesund HING
MAS306 Termiske maskiner og hybride systemer Bergen HING
MAS307 Hydrogenteknologi Bergen HING
MAS308 Gassteknologi Bergen HING
MAS309 Petroleumsproduksjon Haugesund HING
MAS310 Fornybar energi Haugesund HING
MAS311 Solar Technology and Design Bergen HING
MAS312 Fornybar havenergi Bergen HING
MAT110 Matematikk 1 Førde, Haugesund HING
MAT151 Videregående matematikk og fysikk for bygg og maskin Bergen HING
MAT152 Videregående matematikk og fysikk for data og elektro Bergen, Førde HING
MAT203 Matematikk 2 for brann-, bygg-, HMS- og maskiningeniører Bergen HING
OR2-302 Ingeniørfaglig systememne Førde HING
SIK101 Environmental Science Haugesund HING
SIK102 3D-modellering og BIM Haugesund HING
SIK201 Bridging course for Master in Fire Safety Engineering Haugesund HING
SIK203 Varmelære Haugesund HING

Bioingeniør

BIO170 Matematikk med dataverktøy Bergen BIOI

Informasjonsteknologi

DAT100 Grunnleggende programmering Førde MATRS
DAT103 Datamaskiner og operativsystemer Bergen, Førde MATRS
DAT108 Programmering og webapplikasjoner Bergen, Førde MATRS
DAT150 Nettverksadministrasjon, drift og sikkerhet Bergen  MATRS
DAT152 Videregående webapplikasjoner Bergen, Førde MATRS
DAT155 Grafiske metoder Bergen  MATRS
DAT158 Maskinlæring og videregående algoritmer Bergen  MATRS
DAT159 Utvalgte temaer IKT Bergen  MATRS
DAT160 Intelligente roboter Førde MATRS
MAT101 Diskret matematikk 1 Førde MATRS
MAT102 Diskret matematikk og statistikk Bergen, Førde MATRS
ING102 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder for datafag Førde MATRS

Landmåling

BYG130 Transformasjon i tettstedssentrum og urbane områder Bergen GENS
BYG109 Geografisk Informasjonsanalyse Bergen GENS
BYG111 Veiplanlegging Bergen GENS
BYG112 Vannteknikk Bergen GENS
BYG114 Anleggs og VA-teknikk Bergen og Førde GENS
LEI100 Innføring i eiendomsfagene Bergen GENS
LEI102 Matematikk Bergen GENS
LEI104 Eiendomsdannelse ved oppmålingsforretning Bergen GENS
LEI105 Eiendomslandmåling Bergen GENS
LEI109 Jordskifte  Bergen GENS
LEI111 Geografiske informasjonssystemer og analyse Bergen GENS
LEI117 Innføring i geomatikk og geo-informatikk Bergen GENS

 

Lærar, kultur og idrettsfag

Emnekode Emnenamn Campus Opptakskrav
ENG3-1009 Linguistics 1: English Grammar and Phonetics Sogndal GSK
ENG3-1010 English-Speaking Literature 1 Sogndal GSK
ENG3-1011 History & Culture: The UK, Ireland, the US Sogndal GSK
ID3-105 Treningslære Sogndal GSK
Å-E115 Engelsk 1a Stord GSK
Å-E215 Engelsk 1b Stord GSK
Å-KH130 Kunst og Håndverk 1 Stord GSK
Å-KR130 Kroppsøving 1 Stord GSK+politiattest
Å-MU101 Årsstudium musikk 1 emne 1 Stord GSK
Å-MU201 Årsstudium musikk 1 emne 2 Stord GSK
Å-SAM115 Samfunnsfag 1a Stord GKS
Å-SAM215 Samfunnsfag 1b Stord GSK
       
EN312 Innovasjon og studentbedrift 1 Sogndal/Førde GSK

Masteremner ingeniørfag

ING4004 Advanced Fire Dynamics Haugesund INGBRA
ING4005 Fire Risk Assessment Haugesund INGBRA
ING4006 Advanced Fire and Egress Modelling Haugesund INGBRA
MOA250 Eiendom og arealadministrasjon Bergen EIE-MA
MOA251 Planrett Bergen EIE-MA
MOA252 Stedsforståelse og bærekraftig utvikling Bergen EIE-MA
MOA256 Vitenskapsteori og metoder Bergen EIE-MA
MOA260 Jordskifte og eiendom Bergen EIE-MA
MOA261 Sivilprosess, skjønnsprosess og jordskifteprosess Bergen EIE-MA
MOA270 Stedsforming og infrastruktur Bergen EIE-MA
MOA271 Estetikk, arkitektur og kulturmiljø Bergen EIE-MA
MOA272 By- og tettstedsplanlegging Bergen EIE-MA
MOB250 Konstruksjonsmodellering Bergen MA-REAL
INN500 Innovasjon, teknologi og ledelse Bergen MA-REAL
INN510 Hvordan forstå entreprenører og entreprenørskap Bergen MA-REAL
INN514 Innovasjonssystemer Bergen MA-REAL
DAT250 Avanserte programvareteknologier Bergen DPU-MA
DAT351 Distribuerte Dataressurser for Høy-Volum Dataprosessering Bergen DPU-MA

Masteremner økonomi og maritime fag

MSB104 Econometrics Haugesund MA-MSC
MSB105 Data Science Haugesund MA-MSC

 

MOØ222 Technology Management 1 Bergen Admission requirements for the master programme.
MMO5001 Philosophy of Science, Research Design and Methods Haugesund Admission to Master of Maritime Operations
MMO5002 Safety and Human Factors Haugesund Admission to Master of Maritime Operations
MMO5003 Modern ship design: Safety, Limitations and Hazards Haugesund Admission to Master of Maritime Operations
MMO5009 Maritime Operations Haugesund Admission to Master of Maritime Operations
MMO5010 Subsea Systems and Operations Haugesund Admission to Master of Maritime Operations
MMO5011 Ship Operation and Maintenance Systems Haugesund MARTE

Økonomi og administrasjon og reiseliv 

Emnekode Emnenamn Campus Opptakskrav
ØAM111 Markdesføring 2 Bergen GENS
ØAM112 Merkevareledelse  - stod i epost lærende organisasjon Bergen GENS
ØBR111 Skatte- og avgiftsrett 1 Bergen GENS
ØSS112 Finans Bergen GENS
ØAF104 Rettslære 2 Bergen GENS
ØAA115 Innovation and Entrepreneurship Bergen GENS
ØAA113 Innovasjon og endringslede Bergen GENS
ØKB2006 Skatte og avgiftsrett Haugesund GENS
ØKB2117 Entrepernørskap Haugesund GENS
ØKB3118 Regnskapsteori Haugesund GENS
ØKB3123 HR Haugesund GENS
ØKB3126 Prosjektledelse Haugesund GENS
ØKB3130 Sustainable shipping Haugesund GENS
BRL103 Friluftsliv og Naturguiding 1 Sogndal GENS
BØ6-2002 Verksemdorganisering-og rekneskapsførarregelverket Sogndal GENS
BØ6-2007 Vidaregåande finansrekneskap Sogndal GENS
JU6-1000 Forretningsjus Sogndal GENS
ME6-1002 Metode Sogndal GENS
MF6-2001 Forbrukaråtferd Sogndal GENS
OR6-2000 Entreprenørskap Sogndal GENS
OR6-2001 Prosjektleiing Sogndal GENS
RE6-1000 Reiselivskunnskap Sogndal GENS
SDG234 Innovation, Change Management and Sustainability Bergen GENS
SDG235 Innovation, Entrepreneurship and Sustainability Bergen GENS

Nautikk

Emnekode Emnenamn Campus Opptakskrav
NAB2011 Varme- og strøymingslære Haugesund GENS
NAB2015 Metode for Nautikk Haugesund GENS
NAB2022 Skipsteknikk Haugesund GENS
NAB2019 Maritimt regelverk Haugesund GENS
NAB3042 Leiing i bærekraftige maritime organisasjonar Haugesund GENS

Samfunnsvitskap

Emnekode Emnenamn Campus Opptakskrav
SA571 Den sosiale kroppen Sogndal GENS
SA595 Innføring i ungdoms Sogndal GENS
SA597 Danning og akademisk håndverk Sogndal GENS
SA600 Historie før 1700 Sogndal GENS
SA602 Historie etter 1900 Sogndal GENS
SA572 Barndommens og ungdommens historie Sogndal GENS
SA594 Sosiologiske perspektiv Sogndal GENS