Enkeltemne våren 2021

For våren 2021 tilbyr vi enkeltemna under. Du søker via Søknadsweb, og søknadsfristen er 1. desember.

Du kan søke om opptak til maksimalt 30 studiepoeng per semester. 

For å søke vel du først den studietypen emnet du vil søke på inngår i, deretter kan du velje inntil fire emner. Skriv i merknadsfeltet kva rekkefølge du prioriterer emna du søker opptak til. Du kan berre søke på emna som du finn i denne lista. For at du skal kunne få tilbod om å ta enkeltemner, må du dekke opptakskravet til studiet emnet inngår i.

Forklaring av opptakskrav

GENS = Generell studiekompetanse

HING = Generell studiekompetanse med R1+R2 og Fysikk 1, eller bestått eittårig forkurs.

MATRS = Generell studiekompetanse med R1 (eller S1+S2).

BIOI = Generell studiekompetanse med R1 (eller S1+S2) og enten Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1.

MARTE = Generell studiekompetanse, bestått toårig teknisk fagskule eller eittårig forkurs.

EIE-MA = Bachelorgrad med fordypning innen tekniske, samfunnsvitenskapelige eller juridiske fag. 10 sp geomatikk. Krav om gjennomsnittskarakter C.

DPU-MA = Bachelorgrad med minst 20 studiepoeng matematikk og 60 studiepoeng informatikk/data. Krav om gjennomsnittskarakter C.

MA-REAL = Bachelor i ingeniør- eller realfag. Krav om gjennomsnittskarakter C.

MA-MSC = Bachelorgrad innen økonomi og administrasjon. Krav om gjennomsnittskarakter C.

Søk opptak til enkeltemne

Ingeniørfag

ING1027 Teknisk sikkerhet i prosessindustrien

HING

Haugesund

ING161 Kjemi for ingeniør HING Bergen, Førde, Haugesund
ING2043 Branndynamikk HING Haugesund
ING2045 Aktive og passive brannsikringssystemer HING Haugesund
ING2046 Brannteknisk design av bygg HING Haugesund
ING2047 Risikoanalyse HING Haugesund
ING2048 Arbeidsmiljøet HING Haugesund
ING3054 Prosjektarbeid i tverrfaglige team HING Haugesund
KJE103 Organisk kjemi HING Bergen 
KJE104 Fysikalsk kjemi HING Bergen 
KJE107 Stoffoverføringsprosesser og renseteknologi HING Bergen
KJE114 Grønn kjemi HING Bergen
KJE115 Statistikk og kjemometri HING Bergen
KJE119 Introduksjon til havbruk HING Bergen
SIK201 Bridging course for Master in Fire Safety Engineering HING Bergen, Førde, Haugesund
BYG102 Statistikk og landmåling GENS Bergen, Førde 
BYG107 Stålkonstruksjoner HING Bergen
BYG108 Beregningsmetoder HING Bergen
BYG110 Vei- og arealplanlegging GENS Bergen, Førde
BYG113 Fysisk planlegging GENS Bergen
BYG115 Geoteknikk HING Bergen, Førde
BYG117 Entreprise og byggeplassdrift HING Bergen
BYG161 Mekanikk HING Bergen, Førde
ING171 Fysikk for brann-, HMS- og maskiningeniør HING Haugesund
ING172 Fysikk for byggingeniør HING Bergen, Førde
ING173  Fysikk for dataingeniør HING Bergen
MA2-301 Matematikk 3 HING Førde
MAT108 Grunnleggende matematikk for dataingeniører HING Bergen
MAT121 Statistikk for ingeniør HING Bergen, Haugesund
MAT150 Videregående matematikk for kjemi HING Bergen
MAT151 Videregående matematikk og fysikk for bygg og maskin HING Bergen
MAT152 Videregående matematikk og fysikk for data og elektro MATRS Bergen, Førde
MAT201 Matematikk 2 for kjemiingeniør HING Bergen
MAT202 Matematikk 2 for elektroingeniør HING Bergen, Førde, Haugesund
MAT203 Matematikk 2 for brann-, bygg-, HMS- og maskiningeniører HING Bergen, Førde, Haugesund
ELE102 Programmering og mikrokontrollere HING Bergen, Førde, Haugesund
ELE113 SW systemkonstruksjon HING Bergen, Førde, Haugesund
ELE114 Elektriske maskiner HING Bergen
ELE125 Audioforsterkere HING Bergen
ELE142 Elektrofaglig basis 2 HING Bergen, Førde, Haugesund
ELE213 Instrumentering HING Bergen
ELE217 Signalbehandling HING Bergen
ELE250 Industriell instrumentering HING Bergen
ELE251 LabVIEW programmering HING Bergen
ELE302 Reguleringsteknikk 2 HING Bergen, Førde, Haugesund
ELE304 PLS programmering HING Bergen, Førde, Haugesund
ING2055 Signaler og systemer HING Haugesund
ING2049 Undervannsteknologi og hydrauliske systemer HING Haugesund
MAS102 Marin Særkurs HING Bergen
MAS116 Hydrodynamikk HING Bergen
MAS119 Drift og vedlikehaldsteknikk HING Bergen
MAS123 Forbruk, kilder og teknologi HING Bergen
MAS124 Introduksjon til marinteknikk HING Bergen
MAS130 Grunnleggende elektro og automasjon HING Bergen
MAS143 Maskinkonstruksjon 1 HING Bergen
MAS143 Maskinkonstruksjon 1 HING Haugesund
MAS144 Materialar og tilverking HING Bergen
MAS144 Materialar og tilverking HING Haugesund
MAS207 Elementmetode (FEM) HING Bergen
MAS219 Maskinkonstruksjon 2 HING Bergen
MAS220 Grunnleggende fluidmekanikk HING Bergen
MAS221 Masse- og energibalanser HING Haugesund
MAS224 Dynamikk HING Bergen
MAS134 Elektrisk energiteknikk HING Bergen

 

Informasjonsteknologi

Emnekode Emnenamn Opptakskrav Campus
DAT102 Algoritmar og datastrukturar MATRS Bergen, Førde
DAT107 Databaser MATRS Bergen, Førde
DAT109 Systemutvikling MATRS Bergen, Førde
DAT110 Distribuerte systemer og nettverksteknologi MATRS Bergen, Førde
DAT151 Drift av Unix og databaser MATRS Bergen 
DAT153 Mobile og distribuerte applikasjoner MATRS Bergen, Førde
DAT154 Programvarearkitektur og applikasjonsutvikling MATRS Bergen 
MAT104 Grunnleggende matematikk for informasjonsteknologi MATRS Bergen, Førde

 

Landmåling

Emnekode Emnenamn Opptakskrav Campus
LEI110 Industrilandmåling og laserskanning GENS Bergen
LEI112 Boligrett og fordypning i eiendomsseksjonering GENS Bergen
LEI113 Økonomi og ressursforvaltning GENS Bergen
LEI300 Eiendom, matrikkel og jordskifte GENS Bergen
BYG109 Geografisk Informasjonsanalyse GENS Bergen

 

Masteremne Ingeniør- og naturvitskap

Emnekode Emnenamn Opptakskrav Campus
INN518 Kommersialisering og finansiering av teknologi og innovasjoner MA-INN Bergen
INN520 Innovasjon og entreprenørskap i praksis i en regional kontekst MA-INN Bergen
MOA253 Avtalerett, ekspropriasjonsrett og grunnerverv EIE-MA Bergen
MOA254 Konflikt og konflikthåndtering EIE-MA Bergen
MOA255 Arealøkonomi EIE-MA Bergen
DAT251 Moderne systemutviklingsmetodar DPU-MA Bergen 
DAT253 Avansert datagrafikk DPU-MA Bergen 
DAT254 Health Informatics DPU-MA Bergen 
MET202 Stabilitet i elkrafttekniske systemer ETK-MA Bergen
GE4-305 Overvaking av ustabile fjellsider Fullført bachelorgrad i geologi Sogndal

 

Lærar, kultur og idrettsfag

Emnekode Emnenamn Campus Opptakskrav
Å-KR230 Idrett/kroppsøving 2 GENS + Politiattest

Stord

Å-MU301 Årsstudium Musikk 2 emne 1 GENS Stord
Å-MU401 Årsstudium Musikk 2 emne 2 GENS Stord
Å-SAM315 Samfunnsfag 2a GENS Stord
Å-SAM415 Samfunnsfag 2b GENS Stord
ID3-310 Fordjuping Alpin skiferdsel GENS Sogndal
ID3-311 Fordjuping Friluftsliv og psykisk helse GENS Sogndal
ID3-317 Fordjuping fotball 1, Spelar- og ferdigheitsutvikling GENS Sogndal
ID3-318 Fordjuping Klatring GENS Sogndal
ID3-321 Ernæring GENS Sogndal
ID3-329 Personlig trener (PT) GENS Sogndal
ID3-330 Fordjuping fotball 2, trenarrolla og trenarutvikling GENS Sogndal
ID3-331 Gruppetreningsinstruktør GENS Sogndal
UTV10NKU Prosjekt GENS Bergen

Økonomi og Administrasjon og Reiseliv 

Emnekode Emnenamn Opptakskrav Campus
ØKB2008 Skatte- og avgiftsrett 2 GENS Haugesund
ØKB3103  Finansielle instrument GENS Haugesund
ØKB3119 Rekneskapsorganisering GENS Haugesund
JU6-1001 Skatte- og avgiftsrett 1 GENS Sogndal
BØ6-2002 Verksemdorganisering-og rekneskapsførarregelverket GENS Sogndal
OR6-2003 Human Resource Management GENS Sogndal
MF6-2000 Merkevarestrategi GENS Sogndal
RE6-2003 Special Interest Tourism GENS Sogndal
BRL108 Turisme, natur og samfunn GENS Sogndal
BRL101 Utvikling og drift av ei reiselivsverksemd I GENS Sogndal
SDG332 Introduction to Environmental Economics GENS Bergen
ØAF103 Rettslære 1 GENS Bergen
ØBR112 Skatte- og avgiftsrett II GENS Bergen
ØSS103 Makroøkonomi II GENS Bergen 
ØKB2008 Skatte- og avgiftsrett 2 GENS Haugesund
ØKB3103  Finansielle instrument GENS Haugesund
ØKB3119 Rekneskapsorganisering GENS Haugesund

Nautikk

Emnekode Emnenamn Opptakskrav Campus
NAB1022 Chemistry MARTE Hugesund
NAB1028 Cooperation, organisation and culture at sea MARTE Hugesund
NAB1030 Basic Mathematics MARTE Hugesund
NAB2002 Meteorology and Oceanography MARTE Hugesund
NAB2010 Applied mathematics MARTE Hugesund
NAB2011 Thermo Dynamics and Fluid Mechanics MARTE Hugesund
NAB2052 Marine Machinery MARTE Hugesund
NAB3040 Maritime Health, Safety and Environment MARTE Hugesund
NAB3041 Maritime Law II MARTE Hugesund

Samfunnsvitskap

Emnekode Emnenamn Opptakskrav Campus
SA590 Globaliseringa av verdspolitikken. Innføring i internasjonale relasjonar GENS

Sogndal

SA587 Europa-studium: Tverrfaglege perspektiv på Europa før og no GENS Sogndal
SA570 Examen facultatum - Humaniorafaglege og samfunnsvitskaplege tenkemåtar GENS Sogndal
SA596 Examen philosophicum GENS Sogndal
SA603 Historia i samfunnet GENS Sogndal
SA5-301 Barn og unge si kulturelle livsverd GENS Sogndal