Enkeltemne på nautikk / maritime fag, campus Haugesund

Dersom du søker og får tilbod om studieplass som enkeltemnestudent, får du studierett berre til det eller dei emna som du har fått opptak til. Emna varer berre eitt semester. Dette betyr at du må hugse å søke om nytt opptak dersom du ønskjer å studere vidare i neste semester.

Studieretten på eit enkeltemne gjeld til og med første kontinuasjonseksamen i emnet, føresett at semesteravgift er betalt for gjeldande semester og eksamensoppmelding er gjord innan fastsette fristar.

På HVL kan du ta eksamen i same emnet inntil tre gonger, uavhengig av kva for studierett du har. Dersom du har nytta alle tre forsøka dine tidlegare, hjelper det derfor ikkje å melde deg opp som enkeltemnestudent. Merk deg at dette først blir kontrollert når det nærmar seg eksamen - ikkje ved opptak til enkeltemne.

Det blir gitt opptak til maksimalt 30 studiepoeng.

Forbetring av karakter

For deg som har vore student ved HSH, er det mogeleg å forbetre ein karakter ved å søke opptak til enkeltemne. Ta kontakt med studierettleiar dersom du ikkje finn det emnet du leiter etter i tabellen under. Søknadsfrist er same som for andre enkeltemnesøkarar.

Opptakskrav og dokumentasjon

Opptakskrav til kvart emne finn du i oversikta over enkeltemna som blir lyste ut. Dersom du allereie har ein aktiv studierett ved HVL, treng du ikkje sende inn dokumentasjon på nytt, men du må hugse å skrive dette i merknadsfeltet i SøknadsWeb når du registrerer søknaden din.

Rangering og kapasitet

Alle kvalifiserte søkarar til enkeltemne vil få tilbod om studieplass så lenge kapasiteten på emna tillèt det. Dersom det er fleire søkarar enn ledig kapasitet, vil søkarar med aktiv studierett ved HVL bli prioriterte. Vi tar i tillegg atterhald om nok kvalifiserte søkarar for oppstart av eit emne.

Timeplan

Ikkje alle emne kan kombinerast. Timeplan for kvart enkelt emne finn du på www.hsh.no/timeplan. Timeplanen er som regel klar seinast 14 dagar før semesterstart.

NB! Undervisninga går føre seg på dagtid saman med dei andre studentane ved høgskulen. Ein del emne kan ha krav om aktiv deltaking (oppmøte, innleveringar e.l.) for å kunne gå opp til eksamen.

Søknadsweb for Høgskulen på Vestlandet

 

Enkeltemner Nautikk
EmnekodeNavnStudiepoeng
NAB1001 Fysikk
Opptakskrav: MARTE*
5
NAB1030 Grunnleggende matematikk
Opptakskrav: MARTE*
Anb. Forkunnskap / Merknad: Matematikk på nivå med kravet som inngår i generell studiekompetanse
10
NAB1024 Maritim engelsk
Opptakskrav: MARTE*
5
NAB2016 Sjørett I
Opptakskrav: MARTE*
5
NAB2022 Skipsteknikk
Opptakskrav: MARTE*, NAB1001 Fysikk
Anb. Forkunnskap / Merknad: NAB1030 Grunnleggende matematikk
15
NAB3021 Kulturforståelse
Opptakskrav: MARTE*
Anb. Forkunnskap / Merknad: Studenten bør være i stand til å forstå og å uttrykke seg godt på engelsk. Studenten bør også ha evne til selvstendig og kritisk tenkning.
10
NAB3027 Ledelse av maritime organisasjoner
Opptakskrav: MARTE*
Anb. Forkunnskap / Merknad: Studentene bør være istand til å forstå og uttrykke seg på engelsk, og ha evne til kritisk tenking
5
NAB3023 Befraktning
Opptakskrav: MARTE*
Anb. Forkunnskap / Merknad: NAB2054 Sjørett
5
NAB3036 Green Shipping
Opptakskrav: MARTE*
15
NAB3037 Tank operations
Opptakskrav: MARTE*, NAB1022 Kjemi, NAB2059 Lasteteknikk I, NAB2060 Lasteteknikk II
Anb. Forkunnskap / Merknad: NAB2011 Varme og strømningslære
10

*MARTE:

  • generell studiekompetanse (GENS) eller
  • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
  • bestått 2-årig teknisk fagskole eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning
Enkeltemner Master in Maritime Operations
EmnekodeNavnStudiepoeng
MMO5001 Philsophy of Science, research design and methods
General admission requirements: The general admission requirement is relevant bachelor's degree with 80 ECTS credits specialization in technical and / or nautical courses, or equivalent professional education. Applicants to the study program must fulfil one of the following specific requirements: Bachelor degree in Mechanical Engineering, Nautical Science or Maritime Studies.
10
MMO5002 Maritime HTO
General admission requirements: The general admission requirement is relevant bachelor's degree with 80 ECTS credits specialization in technical and / or nautical courses, or equivalent professional education. Applicants to the study program must fulfil one of the following specific requirements: Bachelor degree in Mechanical Engineering, Nautical Science or Maritime Studies.
10
MMO5003 Ship Stability
General admission requirements: The general admission requirement is relevant bachelor's degree with 80 ECTS credits specialization in technical and / or nautical courses, or equivalent professional education. Applicants to the study program must fulfil one of the following specific requirements: Bachelor degree in Mechanical Engineering, Nautical Science or Maritime Studies.
10