PPU - krav til fordypning

For å kvalifisere for opptak til PPU må du dekke kravet til fordypning for den profilen du søker opptak til.

Oversikt over krav til faglig fordypning på de forskjellige profilene som HVL kan tilby: 

 

Allmennfaglige profiler  

Didaktisk profil 

Hva kan dekke fordypningen når det er krav om mastergrad 

Bachelorgrad (ved unntak) 

Norsk 

 • Årsstudium i norsk/nordisk  
 • Årsstudium i norsk som 2. språk kan ikke alene dekke kravet om 60 stp, men kan vurderes i sammenheng med andre emner i norsk.   
 • Allmennlitteraturvitenskap dekker ikke kravet uten 30 studiepoeng i språk/grammatikk. Kun 60 studiepoeng i språk/grammatikk dekker heller ikke kravet, det må inngå litteraturvitenskap i fordypningen.  

Fremmedspråk 

 • Årsstudium i engelsk, fransk, tysk og spansk.   
 • Søkere med tilsvarende årsstudium i arabisk, russisk, kinesisk og japansk kan få opptak om de dokumenterer ved søknadstidspunktet at de har relevant praksisplass.   
 • Andre fremmedspråk, inkludert latin og gresk, er ikke relevant for opptak 

Samfunnsfag 

 • Årsstudium eller tilsvarende i samfunnsfag, historie, geografi, sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi og samfunnsøkonomi  
 • Emner innen juss, ledelse- og organisasjonsfag, innovasjon og entreprenørskap kan inngå som en del av den faglige fordypningen.   

Naturfag 

 • 60 studiepoeng i kjemi, biologi eller fysikk, eller en kombinasjon av disse. 40 av disse studiepoengene kan erstattes med geofag  
 • Søkere med bakgrunn fra ingeniørstudier må også ha 60 stp i disiplinfagene fysikk, kjemi eller biologi. Profesjonsfag hvor disiplinfagene anvendes blir ikke godkjent. Det er svært sjeldent at søkere dekker dette kravet uten å ha tatt ekstra emner, med unntak for de som har ingeniørgrader i fysikk/ kjemi/biologi eller tilsvarende.  

*

Matematikk 

 • Årsstudium matematikk (15 av 60 stp i matematikk kan erstattes av statistikk).   
 • For søkere med bakgrunn fra ingeniørstudier må 60 studiepoeng være i disiplinfaget matematikk, unntaket er søkere med sivilingeniør/master i teknologi fra NTNU hvor vi godkjenner søkere med 52,7 studiepoeng i matematikk. Profesjonsfag hvor man anvender matematikk godkjennes ikke. Merk at det er svært sjeldent at søkere med bakgrunn fra ingeniørstudier dekker opptakskravet uten å ta ekstra mateatmikkemner.  

RLE 

 • Årsstudium i RLE (30 av 60 stp i RLE kan erstattes av filosofi). 
 • Opptakskravet kan ikke dekkes med kun kristendom, det må inngå minimum 10 studiepoeng i andre religioner 

Kunst og håndverk 

 • Årsstudium i kunst og håndverk 
 • Bachelor i kunst og håndverk 
 • Bachelorutdanninger innen utøvende kunst 

Musikk

 • Årsstudium i musikk
 • Bachelor i musikk

Dans 

 • Årsstudium i dans 
 • Bachelor i dans 

Drama 

 • Årsstudium i drama 
 •  Bachelor i drama

Kroppsøving 

 • Årsstudium i kroppsøving, idrett, PT 
 •  Bachelor i kroppsøving/idrett

Tegnspråk 

Tegnspråk blir ikke tilbudt i 2020. 

 

*ikke aktuelt for disse profilene 

 

Yrkesfaglige profiler   

Didaktisk profil 

Fag/svennebrev, yrkeskompetanse 

Profesjonsrettet bachelorgrader 

Helse og oppvekst 

Oversikt over fagbrev/svennebrev og yrkeskompetanse som godkjennes finnes her.

Autorisasjon som hjelpepleier godkjennes som tilsvarende fagbrev.  

Sykepleie, vernepleie, barnevernspedagog, ergoterapeut, fysioterapi, ortopediingeniør, bioingeniør, barnehagelærer, førskolelærer, sosialt arbeid, optometri, bachelor i folkehelsearbeid 

Bachelorgrad i pedagogikk godkjennes ikke som relevant for opptak. 

Teknikk og industriell produksjon 

Oversikt over fagbrev/svennebrev og yrkeskompetanse som godkjennes finnes her.

Sertifikater og lignende innen maritim retning på TIP godkjennes ikke som tilsvarende fagbrev.  

Maskiningeniør 

Kjemiingeniør  

Salg, service og reiseliv 

Oversikt over fagbrev/svennebrev og yrkeskompetanse som godkjennes finnes her

Tre-årig handel og kontor fra tidligere reformer godkjennes ikke som yrkeskompetanse.  

Økonomi og administrasjon, varehandel, markedsføring, reiseliv 

Andre utdanninger innen økonomi og administrasjon som regnskap og eiendomsmegling kan også godkjennes.  

Naturbruk 

Oversikt over fagbrev/svennebrev og yrkeskompetanse som godkjennes finnes her.

Fullført og bestått landbruksutdanning, skogbruksutdanning eller gartnerutdanning på minimum ett år fra 1974 til 1994 godkjennes som yrkeskompetanse. Søkere med denne bakgrunn kan ikke realkompetansevurderes for generell studiekompetanse eller ett av de to årene med yrkesteoretisk utdanning.   

Ett-årig utdanning som agroteknikker (før 1994) godkjennes som ett år med yrkesteori.  

Veterinær 

Profesjonsrettet land, skogbruk eller fiskeriutdanninger 

Restaurant – og matfag 

Oversikt over fagbrev/svennebrev og yrkeskompetanse som godkjennes finnes her.

Utdanninger innen ernæring godkjennes ikke som relevante for opptak til restaurant- og matfag.

Informasjonsteknologi og  medieproduksjon 

Oversikt over fagbrev/svennebrev og yrkeskompetanse som godkjennes finnes her.

Informasjonsteknologi, dataingeniør, journalistutdanning, profesjonsrettet medieutdanninger 

Utdanninger innen elektro/automasjon kvalifiserer ikke for denne profilen.

Bygg og anlegg 

Oversikt over fagbrev/svennebrev og yrkeskompetanse som godkjennes finnes her.

Byggingeniør 

Elektrofag 

Oversikt over fagbrev/svennebrev og yrkeskompetanse som godkjennes finnes her. 

Elektrofag, automasjonsfag 

 

 

Håndverk, design og produktutvikling 

Oversikt over fagbrev/svennebrev og yrkeskompetanse som godkjennes finnes her. 

 

Frisør, blomster, interiør og eksponeringdesign

Oversikt over fagbrev/svennebrev og yrkeskompetanse som godkjennes finnes her.