Landmåling og eigedomsdesign

Utdanningsplan 2017/2018, 180 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon landmåling og eiendomsdesign

Krav: 160 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag landmåling og eiendomsdesign

Krav: 20 studiepoeng

Valgfrie emner Til toppen