Jordmorfag

Master, høsten 2017

Jordmorens fagområde er først og fremst knyttet til svangerskap, fødsel, barseltid og kvinnehelse. Studiet skal utdanne jordmødre som kan møte utfordringer i jordmortjenesten med en reflektert og kunnskapsbasert tilnærming. Samarbeid i og utenfor egen yrkesgruppe står sentralt.

Jordmorutdanningen har som mål å utdanne selvstendige jordmødre som kan initiere og medvirke i forsknings- og utviklingsarbeid, samt har ferdigheter og kompetanse til å kommunisere i det internasjonale fagfellesskap.

Jordmorutdanningen vil også medvirke til å fremme kvinners, familiers og nyfødte barns helse ved å utdanne jordmødre med høy klinisk kompetanse som utfordrer og utvikler kunnskap og forståelse om kvinners reproduktive helse.

Studiet er på heiltid over to år. Studiet består av 40 veker teori og 40 veker klinisk studium. Fullført utdanning gir rett til autorisasjon som jordmor etter søknad til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Jordmorutdanningen har som mål å utdanne selvstendige jordmødre som kan initiere og medvirke i forsknings- og utviklingsarbeid, samt har ferdigheter og kompetanse til å kommunisere i det internasjonale fagfellesskap.

Jordmorutdanningen vil også medvirke til å fremme kvinners, familiers og nyfødte barns helse ved å utdanne jordmødre med høy klinisk kompetanse som utfordrer og utvikler kunnskap og forståelse om kvinners reproduktive helse.

Studiet er på heiltid over to år. Studiet består av 40 veker teori og 40 veker klinisk studium. Fullført utdanning gir rett til autorisasjon som jordmor etter søknad til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Undervisningsmåtar

På studiet møter du varierte læringsformer, som gruppearbeid, seminarer, skriving av fagnotat, ferdighetstrening, selvstudier forelesinger, samt klinikkundervisning i praksisstudiene.

Praksis utgjør 50 prosent av studiet og foregår på ulike avdelinger som føde-, barselavdeling, poliklinikker, nyfødtavdeling, i kommunehelsetjenesten og på mindre sykehus/fødestue. Praksisplassene for jordmorstudenter er fordelt i helseregionene Helse Vest og Helse Sør: Bergen, Stavanger, Haugesund, Kristiansand og Førde. Som student vil du få tilbud om et av disse stedene som hovedpraksisplass gjennom hele studiet. Praksis fordeles også på mindre sykehus i en periode

Kva kan du jobbe med?

Som autorisert jordmor kan du utføre jordmoroppgaver både nasjonalt og internasjonalt på ulike nivå i helsetjenesten innenfor kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og privat virksomhet. Studiet forbereder deg til selvstendige oppgaver i veiledning, undervisning og helserådgiving.

Kva blir du kvalifisert for?

Som jordmor blir du kvalifisert for å ta ansvar for de fysiologiske sidene ved svangerskapet, fødsel og barseltid og det friske nyfødte barnet.

I tillegg får du kompetanse om kvinnehelse og rett til å foreskrive prevensjonsmidler. Du blir kvalifisert til å videreutvikle faget, og til å bidra til utviklingsprosesser i praksis.

Utveksling

Utdanningen er med i internasjonale nettverk som muliggjør utveksling til utenlandske institusjoner. Utvekslingen skjer i andre studieår, og varer fra fire til åtte uker.

Kor kan du reise?