Økonomisk-administrativ utdanning

Utdanningsplan 2017/2018, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemner

Krav: 105 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Fordypningsvalg

Administrasjon og leiing

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen
Valfrie emne
Krav: 15 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen

Logistikk

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valfrie emne
Krav: 7,5 studiepoeng
Minst ett emne blant følgende Til toppen
Valgfrie emner Til toppen

Marknadsføring (med utveksling 5. semester)

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen

Rekneskap og skatt

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen
Valfrie emne
Krav: 7,5 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen

Samfunnsøkonomi

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen
Valfrie emne
Krav: 7,5 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen

Internasjonal leiing (med utveksling 5. semester)

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen
Valfrie emne
Krav: 7,5 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen

Innovasjon og leiing (med utveksling 5. semester)

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen

Økonomi (med utveksling 5. semester)

Krav: 75 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Minst ett emne blant følgende Til toppen