Økonomi og administrasjon

Utdanningsplan 2017/2018, 180 studiepoeng

Oversikt

1. år økonomi og administrasjon

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

2.år økonomi og administrasjon Kull 17

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfrie emner Til toppen

3.år i økonomi og administrasjon (kull 2017med atterhald for endringar

Profil: Finans- og økonomistyring

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Administrasjon og leiing

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Regnskap

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Bachelor i økonomi og administrasjon

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valgfrie emner Til toppen

Utveksling 30 sp

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valgfrie emner Til toppen