Studieplan - Eittårig realfagskurs (deltid)

Kull Hausten 2018

Dette er eit intensivt kurs i matematikk og fysikk som kvalifiserer deg til opptak til dei fleste ingeniørstudium i Noreg.

Det er Metis Privatistskole Bergen som står for gjennomføringa av realfagskurset på deltid over eitt heilt år.