Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn

Utdanningsplan 2018/2019, 300 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
PEL og Fag 1
Fag 1, Norsk 30
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Overflytting 60
Fag 1, Engelsk 30
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 1, Matematikk 30
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 2, Overflytting 60
Fag 1, Samfunnsfag 30
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 1, KRLE 30
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 1, Mat og helse 30
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 1, Musikk 30
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 1, Kunst og håndverk 300
Pedagogikk og elevkunnskap 60
Valg av fag 2
Fag 2, Matematikk 60
Fag 2, Norsk 60
Fag 2, Kroppsøving 60
Fag 2, Naturfag 60
Fag 2, Engelsk 0
Fag 2, Kunst og håndverk 60
Fag 3, 3. studieår
Fag 3 Haust: Drama 30
Fag 3 Haust: Kunst og håndverk 1 30
Fag 3 Haust: KRLE 1, Vestlandsklasse 30
Fag 3 Haust: Kroppsøving 1 30
Fag 3 Haust: Mat og helse 1, Vestlandsklasse 30
Fag 3 Haust: Musikk 1 30
Fag 3 Haust: Naturfag 1 30
Fag 3 Haust: Profesjonsrettet pedagogikk, Vestlandsklasse 30
Fag 3 Haust: Samfunnsfag 1 30
Fag 3 Haust: Spesialpedagogikk 30
Fag 3 Høst: Tegnspråk 1 30
Fag 3 Haust: Utdanningsval, Vestlandsklasse 30
Fag 3 Haust: Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika 30
Fag 3 Haust: Utveksling 30
Fag 3 Vår: Engelsk 2 30
Fag 3 Vår: Kunst og håndverk 2 30
Fag 3 Vår: KRLE 2 30
Fag 3 Vår: Kroppsøving 2 30
Fag 3 Vår: Matematikk 2 30
Fag 3 Vår: Mat og helse 2 30
Fag 3 Vår: Musikk 2 30
Fag 3 Vår: Naturfag 2 30
Fag 3 Vår: Norsk 2 30
Fag 3 Vår: Samfunnsfag 2 30
Fag 3 Vår: Tegnspråk 2 30
Fag 3 Vår: Utveksling 30
Profesjonsemner 0
Masterfag
Engelsk 90
Kroppsøving 90
KRLE 90
Matematikk 90
Mat og helse 90
Musikk 90
Naturfag 90
Norsk 90
Samfunnsfag 90
Kunst og håndverk (VK) 90
Spesialpedagogikk (VK) og Engelsk 90
Spesialpedagogikk (VK) og Kroppsøving 90
Spesialpedagogikk (VK) og KRLE 90
Spesialpedagogikk (VK) og Matematikk 90
Spesialpedagogikk (VK) og Mat og helse 90
Spesialpedagogikk (VK) og Musikk 90
Spesialpedagogikk (VK) og Naturfag 90
Spesialpedagogikk (VK) og Norsk 90
Spesialpedagogikk (VK) og Samfunnsfag 90
Spesialpedagogikk (VK) og Kunst og håndverk (VK) 90
Profesjonsrettet pedagogikk (VK) og Engelsk 90
Profesjonsrettet pedagogikk (VK) og Kroppsøving 90
Profesjonsrettet pedagogikk (VK) og KRLE 90
Profesjonsrettet pedagogikk (VK) og Matematikk 90
Profesjonsrettet pedagogikk (VK) og Mat og helse 90
Profesjonsrettet pedagogikk (VK) og Musikk 90
Profesjonsrettet pedagogikk (VK) og Naturfag 90
Profesjonsrettet pedagogikk (VK) og Norsk 90
Profesjonsrettet pedagogikk (VK) og Samfunnsfag 90
Profesjonsrettet pedagogikk (VK) og Kunst og håndverk (VK) 90
Praksis 0
Profesjonsemner 0
Praksis 0
Samlet krav: 300

PEL og Fag 1

Krav: 300 studiepoeng

Fag 1, Norsk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Engelsk
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kroppsøving
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kunst og håndverk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Naturfag
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Overflytting
Krav: 60 studiepoeng
Til toppen
  • INNPASS60 Innpassing av studier ved annen høgskole/universitet Semester: 2 0 sp

Fag 1, Engelsk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kroppsøving
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Naturfag
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kunst og håndverk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Matematikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Engelsk
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kroppsøving
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Naturfag
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kunst og håndverk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Overflytting
Krav: 60 studiepoeng
Til toppen
  • INNPASS60 Innpassing av studier ved annen høgskole/universitet Semester: 2 0 sp

Fag 1, Samfunnsfag

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kroppsøving
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Naturfag
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Engelsk
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kunst og håndverk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, KRLE

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kroppsøving
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Naturfag
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Engelsk
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kunst og håndverk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Mat og helse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kroppsøving
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Naturfag
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Engelsk
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kunst og håndverk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Musikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kroppsøving
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Naturfag
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Engelsk
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kunst og håndverk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Kunst og håndverk

Krav: 300 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kroppsøving
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Naturfag
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Engelsk
Obligatoriske emner Til toppen
Fag 2, Kunst og håndverk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3, 3. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Fag 3 Haust: Drama

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Kunst og håndverk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: KRLE 1, Vestlandsklasse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Kroppsøving 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Mat og helse 1, Vestlandsklasse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Musikk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Naturfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Profesjonsrettet pedagogikk, Vestlandsklasse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Samfunnsfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Spesialpedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Tegnspråk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Utdanningsval, Vestlandsklasse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
  • MGUUV101 Utdanningsval Semester: 5 30 sp

Fag 3 Haust: Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
  • MGUUB101 Teoretiske perspektiv på utdanning og berekraftig utvikling i Afrika Semester: 5 15 sp
  • MGUUB201 Praksis i Afrika Semester: 5 15 sp

Fag 3 Haust: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng
Til toppen

Fag 3 Vår: Engelsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Kunst og håndverk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: KRLE 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Kroppsøving 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Matematikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Mat og helse 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Musikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Naturfag 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Norsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Samfunnsfag 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Tegnspråk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng
Til toppen

Masterfag

Krav: 90 studiepoeng

Engelsk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Kroppsøving

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

KRLE

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Matematikk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Mat og helse

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Musikk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Naturfag

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Norsk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Samfunnsfag

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Kunst og håndverk (VK)

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Spesialpedagogikk (VK) og Engelsk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Spesialpedagogikk (VK) og Kroppsøving

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Spesialpedagogikk (VK) og KRLE

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Spesialpedagogikk (VK) og Matematikk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Spesialpedagogikk (VK) og Mat og helse

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Spesialpedagogikk (VK) og Musikk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Spesialpedagogikk (VK) og Naturfag

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Spesialpedagogikk (VK) og Norsk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Spesialpedagogikk (VK) og Samfunnsfag

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Spesialpedagogikk (VK) og Kunst og håndverk (VK)

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsrettet pedagogikk (VK) og Engelsk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsrettet pedagogikk (VK) og Kroppsøving

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsrettet pedagogikk (VK) og KRLE

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsrettet pedagogikk (VK) og Matematikk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsrettet pedagogikk (VK) og Mat og helse

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsrettet pedagogikk (VK) og Musikk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsrettet pedagogikk (VK) og Naturfag

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsrettet pedagogikk (VK) og Norsk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsrettet pedagogikk (VK) og Samfunnsfag

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsrettet pedagogikk (VK) og Kunst og håndverk (VK)

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsemner

Obligatoriske emner Til toppen

Praksis

Obligatoriske emner Til toppen