Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn

Utdanningsplan 2018/2019, 300 studiepoeng

Oversikt

1. år master Grunnskolelærerutdanning 5-10

Krav: 300 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

2. år master Grunnskolelærerutdanning 5-10

Krav: 300 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

3. år master Grunnskolelærerutdanning 5-10

Krav: 300 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

4. år master Grunnskolelærerutdanning 5-10

Krav: 300 studiepoeng

Til toppen

  • MGUPR401 Praksis 4. år, 20 dg Semester: 7 0 sp
  • MGUPE301 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 3 - Den profesjonelle lærar Semester: 8 15 sp

5. år master Grunnskolelærerutdanning 5-10

Krav: 300 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

  • MGUPR501 Praksis 5. år, 10 dg ordinær eller punkt Semester: 8 0 sp
  • MGUPE401 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 4 - Den forskande, nyskapande og etisk medvitne lærar Semester: 9 15 sp

Valfag 1

Krav: 30 studiepoeng

Valfag 1 - Kunst og handverk

Krav: 30 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen

Valfag 1 - Matematikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valfag 1 - Musikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valfag 1 - Norsk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valfag 2

Krav: 60 studiepoeng

Fag 2, Engelsk

Obligatoriske emner Til toppen

Fag 2, Naturfag

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 2, Samfunnsfag

Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3, 3. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Fag 3 Haust: Kunst og håndverk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: KRLE 1, Vestlandsklasse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Kroppsøving 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Mat og helse 1, Vestlandsklasse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Musikk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Profesjonsrettet pedagogikk, Vestlandsklasse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Spesialpedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Utdanningsval, Vestlandsklasse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Haust: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng
Til toppen

Fag 3 Vår: Kunst og håndverk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Matematikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Musikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Norsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen