Innføring i rettleiingspedagogikk

Etter- og vidareutdanning, hausten 2018

Kursets mål er å tilby deltakerne en grunnleggende teoretisk innføring og praktisk trening i de viktigste prinsipper og metoder i veiledning i kombinasjon med veiledet praksis.

Kurset er et tilbud til de mange og gode samarbeidspartnere som Avdeling for helse- og sosialfag i Bergen har i praksisfeltet i Hordaland. Målgruppen er veiledere som ønsker å utvikle sin kompetanse som praksisveileder. Avdeling for helse og sosialfag ved høgskolen foretar tildelingen av studieplasser.

Oppgave og tilstedeværelse:
Det er obligatorisk tilstedeværelse alle 6 undervisningsdagene. For å oppnå 6 studiepoeng må deltakeren besvare en oppgave og få den vurdert til bestått. Kursbevis utstedes til dem som ikke leverer oppgave.

Kva blir du kvalifisert for?

Innføringskurs i veiledningsmetodikk kan inngå som første emne (6 studiepoeng) i videreutdanningen i veiledningspedagogikk som er på 30 studiepoeng.