Åtferdsvanskar

Etter- og vidareutdanning, hausten 2019

Korleis kan læraren bygge opp under sosiale relasjonar i eit skulemiljø, og legge til rette for læring, utvikling og danning?

Arbeider du i skolen og har behov for å utvikle din kompetanse innen feltet atferdsvansker – er dette studiet for deg.

I studiet vil du lære om:

  • Atferdsvansker/Psykososiale vansker/sosiale og emosjonelle vansker/samspillsvansker
  • Sosial kompetanse og korleis denne kan utviklast.
  • Underliggande årsaker til åtferdsvanskar.
  • Hvordan utvikle undervisningskompetansen din.
  • Betydningen av eigne haldningar og kommunikasjonsferdigheiter.
  • Tilrettelegging for den enkelte, og forutsetninger for å utvikle et godt klasse- og skolemiljø.
  • Samarbeide med andre andre instanser

I studiet vil det være varierte arbeidsformer som forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, veiledning og individuelt arbeid. I løpet av studiet vil det være en uke med observasjonspraksis i ulike institusjoner.

Timeplan

Hver samling går over to dager, tirsdag og onsdag – begge dager fra kl 17.15-20.30.
kl. 17.15 til 20.30.

2019:

10.- 11.sept.

15.- 16 okt.

12.- 13. nov.

10.- 11. des.

2020:

07.- 08. jan.

06.- 07. febr.

10.- 11. mars

21.- 22. april