Sosialpedagogisk rettleiing i skulen

Etter- og vidareutdanning, høsten 2019

Dette studiet er for deg som ønsker å øke din kompetanse i sosialpedagogisk veiledning av ungdom på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

God sosialpedagogisk veiledning kan optimalisere elevenes muligheter til læring, utvikling og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Gjennom studiet kan du bl.a. utvikle dine praktiske ferdigheter i veiledning, samt lære om ungdomskultur og ulike forhold som påvirker læring og utvikling. Du vil lære om veiledningsarbeid på individ- og systemnivå og bli bedre rustet til å delta i og utvikle skolens veiledningstjenester. Oppgavene på studiet kan knyttes til din egen praksis.

Timeplan

Samlingene går fredager kl. 12.00-18.00 og lørdager 9.00-15.00.

23. og 24. august

13. og 14. sept.

01. og 02. nov.