Byggingeniør

Utdanningsplan 2019/2020, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemner for byggingeniør

Krav: 80 studiepoeng

Obligatoriske emner

Studieretninger (Teknisk spesialisering)

Studieretning Konstruksjonsteknikk

Krav: 70 studiepoeng
Obligatoriske emner

Studieretning Miljø, plan og infrastruktur

Krav: 70 studiepoeng
Obligatoriske emner

Studieretning Prosjekt- og byggeledelse

Profil konstruksjonsteknikk
Krav: 70 studiepoeng
Obligatoriske emner
Profil miljø, plan og infrastruktur
Krav: 70 studiepoeng
Obligatoriske emner

Valgfrie emner

Krav: 30 studiepoeng

Valgfrie emner