Byggingeniør, Y-veg

Utdanningsplan 2019/2020, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemner for byggingeniør Y-vei

Krav: 90 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Studieretning Prosjekt- og byggeledelse

Profil konstruksjonsteknikk

Krav: 70 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
 • BYG105 Bygningskonstruksjonar Semester: 3 10 sp
 • BYG114 Anleggs og VA-teknikk Semester: 3 10 sp
 • BYG115 Geoteknikk Semester: 4 10 sp
 • BYG106 Betongkonstruksjonar Semester: 5 10 sp
 • BYG150 Bacheloroppgåve - Bygg Semester: 5 20 sp
 • BYG117 Entreprise og bryggeplassdrift Semester: 6 10 sp

Profil miljø, plan og infrastruktur

Krav: 70 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
 • BYG109 Geografisk Informasjonsanalyse Semester: 3 10 sp
 • BYG114 Anleggs og VA-teknikk Semester: 3 10 sp
 • BYG110 Veg- og arealplanlegging Semester: 4 10 sp
 • BYG115 Geoteknikk Semester: 4 10 sp
 • BYG150 Bacheloroppgåve - Bygg Semester: 5 20 sp
 • BYG117 Entreprise og bryggeplassdrift Semester: 6 10 sp

Valgfrie emner

Krav: 20 studiepoeng

Valgfrie emner Til toppen