Energiteknologi

Utdanningsplan 2019/2020, 180 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Fellesemner for energiteknologi 150
Valgfrie emner for energiteknologi 30
Samlet krav: 180

Fellesemner for energiteknologi

Krav: 150 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfrie emner for energiteknologi

Krav: 30 studiepoeng

Valgfrie emner Til toppen