Informasjonsteknologi, Førde

Utdanningsplan 2019/2020, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemner for informasjonsteknologi

Krav: 140 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Spesialiseringer

Spesialisering - Web og mobilteknologi

Krav: 40 studiepoeng
Spesialiseringsemner - Web og mobilteknologi
Krav: 20 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valgemner - Web og mobilteknologi
Krav: 20 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen

Valgfrie emner Informasjonsteknologi (uten spesialisering)

Krav: 40 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen