Maskiningeniør

Utdanningsplan 2019/2020, 180 studiepoeng

Oversikt

Studieopplegg Ordinært/TRESS

Tre-semesterordning med sommarkurs (berre studentar på TRESS)

Obligatoriske emner Til toppen

Fellesemner maskin (kull 2019 med atterhald for endringar)

Krav: 150 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Profilretningar i 3. år maskin (kull 2019 med atterhald for endringar)

Profilemne Marin konstruksjonsteknikk

Krav: 30 studiepoeng
Marin konstruksjonsteknikk: Obligatoriske emne
Krav: 20 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Marin konstruksjonsteknikk: Fritt valemne
Krav: 10 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen

Profilemne Prosess- og energiteknikk

Krav: 30 studiepoeng
Prosess- og energiteknikk: Obligatoriske emne
Krav: 20 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Prosess- og energiteknikk: Fritt valemne
Krav: 10 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen

3. år; Med utveksling i haustsemesteret

Krav: 30 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen
  • UTLAND Utenlandsopphold i et semester ved utenlandsk institusjon Semester: 5 0 sp