Matematikk 1, 5.-10. trinn

Etter- og vidareutdanning, hausten 2019

Matematikk 1 5.-10. trinn er et 30 studiepoengs kurs for lærere knyttet til undervisning og læring i matematikk rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen.

Vidareutdanninga er eit tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærarar. Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir.

I matematikk 1 utvikler læreren sitt fagdidaktiske grunnlag for matematikkundervisning på mellom- og ungdomstrinn, med særlig vekt på overganger. Det vil si å forstå, vurdere, beskrive og legge til rette for eleven sine læringsprosesser og kunnskapsutvikling i matematikkfaget. Matematikklærerrollen og undervisning og læring i matematikk står i fokus. Dette inkluderer ulike undervisningsformer, språk og kommunikasjon i matematikkfaget, læremiddel og verktøy, og læringsteorier knyttet opp mot matematikkfaget. De matematiske temaene er tall og tallforståelse, prealgebra, algebra, funksjonslære, geometri, måling, statistikk og sannsynlighetsregning

Undervisningsmåtar

Deltakarane skal levere inn eit bestemt tal forprøver per semester.
Emne 1 avsluttast med ein munnleg eksamen i desember 2019.
Emne 2 avsluttast med ein munnleg eksamen i mai /juni 2020.

Timeplan

Samlingsdatoar for haust 2019

Uke 35: Torsdag: 10.15 -16.00

            Fredag: 08.15 - 14.00

Uke 42: Torsdag: 10.15 -16.00

            Fredag: 08.15 - 14.00

Uke 46: Torsdag: 10.15 -16.00

             Fredag: 08.15 - 14.00