Språkutvikling og språklæring i barnehagen

Etter- og vidareutdanning, hausten 2019

Tilbudet er rettet mot førskole - og barnehagelærere som ønsker å lære mer om barnehagebarns språkutvikling, både typisk språkutvikling, forsinket språkutvikling, språkutvikling hos barn med særskilte behov og språkutvikling hos flerspråklige barn.

Det vil bli lagt vekt på å gi studentene solide kunnskaper om barns språktilegnelse slik at barnehagen kan gi språkstimulering til alle barn, uavhengig av bakgrunn og funksjonsnivå. Det vil være fokus på sammenhenger ift. språk, læring, erfaring og kontekst.

Studiet er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing Kompetanse for framtidens barnehage.

Du kan søke om tilretteleggingsidler gjennom Udir

 Omfang: 30 studiepoeng over 2 semestre, tre samlinger à to dager pr. semester

Timeplan

Timeplan høsten 2019 og våren 2020

1. samling: veke 38: 19. + 20. september 2019

2. samling: veke 42: 17. + 18. oktober 2019

3. samling: veke 49: 5. + 6. desember 2019

4. samling: veke 5: 30.+31. januar 2020

5. samling: veke 13: 26. + 27. mars 2020


Torsdagar kl. 11-17 og fredagar kl. 8-14

(muntlig eksamen i slutten av mai/starten av juni)