Faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Bachelor, høsten 2019

I denne utdanningen får du kunnskap om hele mennesket, og hvordan vi lærer i bevegelse.

Du har basisfag som psykologi, anatomi, fysiologi og bevegelseslære, og du kan fordype deg i en rekke idretter og aktiviteter, der lek, friluftsliv, dans og alternative bevegelsessaktiviteter inngår.

Du lærer blant annet om

  • hvordan du kan legge til rette for elevene sin læring og utvikling i kroppsøving og idrettsfaget
  • hvordan du kan legge til rette for fysisk aktivitet for ulike målgrupper i et folkehelseperspektiv

I løpet av studiet utvikler du også din egen idrettslige mestring.

Undervisningsmåter

Undervisningen veksler mellom forelesninger, prosjektarbeid, gruppearbeid, veiledning, praktiske kurs og øvelser. Undervisningen foregår både på Kronstad og som forflyttet undervisning. Eksempel på forflyttet undervisning er skikurs og friluftsliv ved kyst og vinterfriluftsliv, padlekurs og en ukes trenings-/idrettsleir utenlands med fokus på idrett du velger selv.

Praksis

Du har totalt 14 uker praksis. Av disse skal 8 uker gjennomføres i grunnskole og videregående skole, og 4 uker i spesialpedagogisk virksomhet og i det frivillige idrettslivet. Dette gir grunnlag for profesjonell utøvelse av læreryrket.

Hva kan du jobbe med?

  • Faglærer i kroppsøving ved grunnskole og videregående skole
  • Trener og leder innen den frivillige idretten, og som veileder innen treningssenterbransjen
  • Arbeid i offentlig sektor og i turistnæringen

Utveksling

Du kan ha et studieopphold i utlandet i 5. semester.

Hvor kan du reise?