Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

Master, høsten 2019

Denne masterutdanningen setter fokus på skolefagene mat og helse og kroppsøving, og på skolen som en arena for å bedre barn og unges kosthold og grad av fysisk aktivitet.

Du velger en av studieretningene Fysisk aktivitet eller Mat og helse.

Oppbygging av studiet

Utdanningen består av tre felles emner:

  • Vitenskapssteori og etikk
  • Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
  • Forskningsmetode

I tillegg har du 15 sp fordypning i enten Fysisk aktivitet eller Mat og helse. Du skriver masteroppgave knyttet til fordypningen din.

Undervisningsmåter

Undervisningen veksler mellom forelesninger, selvstudium, gruppearbeid, prosjektarbeid, seminar med studentpresentasjoner, oppgaveskriving og veiledning.

Oppgaveskriving vil i stor grad ta utgangspunkt i teoretiske og forskningsmetodiske problemstillinger knyttet til masteroppgaven. Det blir lagt opp til at arbeidet med masteroppgaven skal starte tidlig i studiet, og ha et kontinuerlig fokus.

Praksis

Du har praksis i skolen.

Hva kan du jobbe med?

  • Du kan jobbe i skoleverket dersom du har lærerutdanning i grunnutdanningen din.
  • Du kan jobbe i annen offentlig virksomhet som arbeider med et skolemiljø.
  • Du kan også få jobb i privat eller frivillig sektor der arbeidet er knyttet til fysisk aktivitet eller kosthold i skolen.
  • Dersom du har 3-årig lærerutdanning og fullfører masterstudiet, får du lektorkompetanse i det faget som inngår som spesifisert opptaksgrunnlag. Du kan søke jobb som lærer i grunnskole, videregående skole og i høyere utdanning, alt etter hvilken utdanning som inngår i opptaksgrunnlaget.

Vil du studere mer?

Mastergraden kvalifiserer for opptak til ph.d.-studium.

Timeplan

Oppstart 19. august kl 11.15-14, rom L202 Kronstad.

Til timeplanen. Merk at timeplanen kan bli endra. Sjekk difor timeplanen din igjen rett før studiestart.

Utveksling

Du kan ha et studieopphold i utlandet, vanligvis i 2. semester.