Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn, Sogndal

Utdanningsplan 2019/2020, 300 studiepoeng

Oversikt

1. år master Grunnskulelærar 1-7

Krav: 45 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

2. år master Grunnskulelærar 1-7

Krav: 45 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

3. år master Grunnskulelærar 1-7

Obligatoriske emner Til toppen

4. år master Grunnskulelærar 1-7

Krav: 15 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

5. år master Grunnskulelærar 1-7

Krav: 15 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Val av valfag 1

Krav: 30 studiepoeng

Valgfag 1 - Engelsk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Kroppsøving

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valfag 1 - Samfunnsfag

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsemner

Obligatoriske emner Til toppen